โลโก้เว็บไซต์ 2022-10-26 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2022-10-26


มทร.ล้านนา เชียงราย บรรยายให้ความรู้เรื่อง การนำขยะมาผลิตเป็นน้ำมัน(ระบบไพโรไลซีส) ให้กับ เทศบาลตำบลเวียงเทิง จ.เชียงราย
พุธ 26 ตุลาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพัฒน์พงษ์  เสนาบุตร อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และ อาจารย์อมรรัตน์  ปิ่นชัยมูล อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ในโครงการ "จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ การนำขยะมาผลิตเป็นน้ำมัน(ระบบไพโรไลซีส)" โดยได้บรรยายให้ความร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา