โลโก้เว็บไซต์ 2022-10-25 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2022-10-25

ชมรมเรือพายนักศึกษา และฝีพายเยาวชน ศิษย์เก่า มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมการแข่งขันเรือประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ (เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน) ประจำปี 2565
อังคาร 25 ตุลาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 22-23 ตุลาคม 2565 งานศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ชมรมเรือพายนักศึกษา และฝีพายเยาวชน ศิษย์เก่า ได้เข้าร่วมการแข่งขันเรือประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ (เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน) ประจำปี 2565 ซึ่งจัดโดย เทศบาลเมืองน่าน สมาคมเรือแข่ง จ.น่าน และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ณ บริเวณแม่น้ำน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ (สนามเทศบาลเมืองน่าน)            มทร.ล้านนา น่าน โดย ผศ.ดร.ว... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา