โลโก้เว็บไซต์ 2022-08-11 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2022-08-11

มทร.ล้านนา ลำปาง รับมอบประติมากรรมราชมงคลล้านนาสัญลักษณ์ ผลงานการบูรณาการการเรียนการสอน สู่ Landmark แห่งใหม่ ของชาวราชมงคลล้านนา ลำปาง
พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

          10 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา ร่วมรับมอบประติมากรรมตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ ใช้เป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และในงานพิธีการสำคัญต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ฯ           สำหรับโครงการประติมากรรมตราสัญลักษณ์ มหาว... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าว สานต่อมรดกทางวัฒนธรรมฐานข้าวตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

        10 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) จัดโครงการอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมกันปลูกข้าว ณ แปลงนาสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง  มทร.ล้านนา ลำปาง ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 29
พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย

มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 29 พ.ศ.2565 รายละเอียดดังแนบ https://www.ttsf.or.th/ >> อ่านต่อ


ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วมตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปีงบประมาณ 2565
พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย

ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Society for the Promotion of Science : JSPS) ได้ตกลงให้มีความร่วมมือทางวิชาการตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ไทย - ญี่ปุ่น (NRCT - JSPS) เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยทั้งสองประเทศได้มีโอกาสทำการวิจัยร่วมกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ทางการวิจัยในสาขาวิชาการต่าง ๆ ตั้งแต่ปี 2521 เป็นต้นมา ในการนี้ วช. จึงใคร่ขอแจ้งกำหนดเปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชากา... >> อ่านต่อ


ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการเตรียมความพร้อมพื้นฐานสำหรับการจัดสอบ TOEIC
พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

          ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปง จัดโครงการโครงการเตรียมความพร้อมพื้นฐานสำหรับการจัดสอบ TOEIC ณ ห้อง 604 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 เพื่อส่งเสริมการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาได้ทราบถึงลักษณะการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษมาตรฐานสากลแบบโทอิกที่ใช้ในการสมัครงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติ และเพื่อทดลองวัดระดับภาษาอังกฤษมาตรฐานสากลจำลองให้นักศึกษาได้รับทราบระดับคะแนนทักษะภาษาอังกฤษของตนเองที่จะนำไปปรับใช้กับการสอบจริง... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา