โลโก้เว็บไซต์ 2021-02-08 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2021-02-08

มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญร่วมเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 15
จันทร์ 8 กุมภาพันธ์ 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า ร่วมเดินเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 15  ในวันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์  2564 เวลา 15.00-17.00 น. ณ บริเวณสนามหน้าอาคารอำนวยการ เพื่อเทิดพระเกียรติและนำรายได้ทูลเกล้าๆ ถวายเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา