โลโก้เว็บไซต์ 2020-07-13 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2020-07-13

ข่าวสาร งานประกันอุบัติเหตุ  ประจำปีการศึกษา 2563
จันทร์ 13 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร งานประกันอุบัติเหตุ  ประจำปีการศึกษา 2563   .....ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้คัดเลือกให้บริษัทเทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับเอาประกันภัยในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระยะเวลาความคุ้มครอง เริ่มวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. ถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น.   สิทธิการเข้ารับการรักษาพยาบาล ๑) อุบัติเหตุอื่น ๆ ที่มิใช่ทางการจราจร เช่น สุนัขกัด หกล้ม ฯลฯ นักศึกษาสามารถใช... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา