โลโก้เว็บไซต์ 2020-07-03 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2020-07-03

แจ้งนักศึกษาเข้าสอบ Placement test ผ่านระบบออนไลน์
ศุกร์ 3 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) และ ชั้นปีที่ 2 (รหัส 62) ปีการศึกษา 2563 เข้าสอบ  Placement test ผ่านระบบออนไลน์  ระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม  63 โดยสามารถศึกษาตรวจสอบรายชื่อและศึกษาขั้นตอนการสอบด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอภิรดา  คำฟูบุตร  (เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ภาษา) 081-2711232 รายละเอียดดังแนบ        ... >> อ่านต่อ


แจ้งกำหนดการการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563
ศุกร์ 3 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

         งานนักศึกษาวิชาทหาร แจ้งกำหนดการการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563  เปิดรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 1-27 กรกฎาคม 2563 โดยแนบหลักฐานการสมัครดังนี้          1.ใบรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร (แบบ รด.1)          2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร             3.สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาวิชาทหาร       &nb... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา