โลโก้เว็บไซต์ 2020-03-02 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2020-03-02

การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 มทร.ล้านนา ลำปาง
จันทร์ 2 มีนาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ขอเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี (หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.0410.3/ว6 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560)       การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ  เดือนกุมภาพันธ์  2563  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
จันทร์ 2 มีนาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

          2 มีนาคม 2563 อาจารย์พิทูร  นพนาคร นำคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”  ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ด้านหลังอาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีนายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านที่ทรงพระปรีชา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา