โลโก้เว็บไซต์ 2019-11-30 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2019-11-30

การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ เดือนพฤศจิกายน 2562 มทร.ล้านนา ลำปาง
เสาร์ 30 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ขอเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี (หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.0410.3/ว6 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560)          การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ  เดือนพฤศจิกายน 2562 >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา