โลโก้เว็บไซต์ 2019-06-26 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2019-06-26

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเทคนิคถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบและแบบสเตอริโอ
พุธ 26 มิถุนายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

      สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเทคนิคถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบและแบบสเตอริโอ      วันนี้ (26 มิ.ย.62) ที่ศูนย์นวัตกรรมเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ จิตรเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง เทคนิคถ่ายภาพด้สยกล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบ และกล้องจุลทรรศน์แบบสเต... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา