โลโก้เว็บไซต์ 2019-04-23 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2019-04-23

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ขอเชิญเข้ารับการอบรมการพัฒนาบุคคลากร
อังคาร 23 เมษายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

            ด้วยสำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดโครงการฝึกอบรม ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งครอบคลุมหลายสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาบุคคลากรมากที่สุดในปัจจุบัน สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ http://www.training.mut.ac.th หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์  training@mut.ac.th   ID line: @muttranining หรือโทรศัพท์ ๐-๒๙๘๘-๓๖๕๕, ๐-๒๙๘๘-๓๖๖๖ ต่อ ๒๓๓... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา