โลโก้เว็บไซต์ 2019-03-26 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2019-03-26

มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่ถอดบทเรียนบ้านม่อนเขาแก้ว จัดตั้งศูนย์วิจัยชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
อังคาร 26 มีนาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ (26 มี.ค.62) ที่ศาลาประชาคมบ้านม่อนเขาแก้ว ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง อาจารย์นิตยา เอกบาง หัวหน้าโครงการศูนย์วิจัยชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว และคณะกรรมทำงานโครงการศูนย์วิจัยชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวชี้แจงการโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว โดยมีเกษตร กลุ่มวิสหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ บ้านม่อนเขาแก้วเข้าร่วมรับฟัง ทั้งนี้ภายหลังการชี้แจงโครงการฯ คณะวิทยากรและผู้ชำนาญการงานบริการวิชาการ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา... >> อ่านต่อ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำข้อเสนอโครงการผ่านกองทุนวิจัยของสหภาพยุโรป Horizon 2020
อังคาร 26 มีนาคม 2562 / ข่าวทุน/วิจัย ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ ข่าวอบรม/เสวนา

วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้ปฎิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ ในการจัดทำข้อเสนอโครงการผ่านกองทุนวิจัยของสหภาพยุโรป Horizon 2020 ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2562 ณ ห้องโยธา 4-203 อาคารวิศวกรรมโยธา 4 โดยนายภฤศพงศ์ เพชรบุล ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน กล่าวต้อนรับวิทยากรบรรยายพิเศษ ได้แก่ ดร. เกษร เพ็ชราช วีเวอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา