โลโก้เว็บไซต์ 2019-01-28 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2019-01-28

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มหาวิทยาลัยปลอดเหล้า
จันทร์ 28 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

                25 มกราคม 2562 อาจารย์เรืองพันธุ์  ทรัพย์มี  รองผู้อำนวยการกองการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำเจ้าหน้าที่และนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)โครงการหนุนเสริมศักยภาพเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบนเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมฟูรามา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีอธิการบดี /ผู้แทน จาก 10 สถาบันการศึกษาเข้าร่วม ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง คว้า 1 เหรียญทอง, 3 เหรียญเงิน, 3 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4 มทร.ล้านนา น่าน 25-26 มค.62 ที่ผ่านมา
จันทร์ 28 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง คว้า 1 เหรียญทอง, 3 เหรียญเงิน, 3 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2562  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน       สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2562 ณ มทร.ล้านนา น่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้รับรางวัลในแต่ละประเภทการแข่งขัน จำนวน 7 เหรียญ มีดังนี้  เหรียญทอง จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ... >> อ่านต่อ


น.ศ.คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานสัมมนาและการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7
จันทร์ 28 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

     นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประกวดเขียนแผนธุรกิจและตอบคำถามด้านบริหารธุรกิจและการประกวดสื่อ ในงานสัมมนาและการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7 ณ มทร.ตะวันออก วข.จักรพงษภูวนารถ 28-30 ม.ค.62      นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้าร่วมการประกวดเขียนแผนธุรกิจ และการตอบคำถามด้านบริหารธุรกิจและการประกวดสื่อ ในงานสัมมนาและการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7 "GLOBAL BU... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา