โลโก้เว็บไซต์ 2019-01-23 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2019-01-23

คณะวิจัยโครงการการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอสำหรับการเกษตรในฤดูแล้งชุมชน มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่สรุปบทเรียน บ้านแม่จอกฟ้า อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
พุธ 23 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

     คณะวิจัยโครงการการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอสำหรับการเกษตรในฤดูแล้งชุมชน มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่สรุปบทเรียน บ้านแม่จอกฟ้า อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง      วันที่ 23 มกราคม 2562 ที่ศาลาประชาคม บ้านแม่จอกฟ้า ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ดร.ดารารัตน์  ธาตุรักษ์ หัวหน้าโครงการ  (ฝ่ายวิชาการ) การบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอสำหรับการเกษตรในฤดูแล้งชุมชน บ้านแม่จอกฟ้า พร้อมคณะวิจัย กล่าวต้อนรับกลุ่มเกษ... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักวิจัย RESEARCHER CONNECT
พุธ 23 มกราคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ บริติช เคานซิล จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักวิจัย RESEARCHER CONNECT โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงการ เทคนิคด้านการสื่อสารและนำเสนอโครงการ ผ่านกระบวนการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักร ภายใต้มาตรฐานหลักสูตรเดียวกับหลักสูตรของ บริติช เคานซิล สหราชอาณาจักร เพื่อยกระดับการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการวิจัยไทยไปสู่ระดับนานาชาติ  เปิดรับสมัครอาจารย์และนักวิจัย เข้าร่วมอบรม Researcher Connect ปี 2019  >> อ่านต่อ


อาจารย์คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้การทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ด แก่เกษตรกรกลุ่มเพาะเห็ดเชียงใหม่ เพื่อขยายผลสร้างงาน สร้างอาชีพ
พุธ 23 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

            อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้การทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ด แก่เกษตรกรกลุ่มเพาะเห็ด บ้านดอกแดง หมู่ที่ 1 ต.สง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2562 เพื่อนำไปขยายผลทำอาหารสุขภาพและสร้างงานสร้างอาชีพต่อไป ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา