โลโก้เว็บไซต์ 2018-10-10 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2018-10-10

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ : CRCI 2018
พุธ 10 ตุลาคม 2561 / ข่าวทุน/วิจัย ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์-CRCI2018 เมื่อวันพุธ ที่ 10 ตุลาคม 2561 โดย นายสุรพล  ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประธานการประชุม และเจ้าภาพร่วมจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก และวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก รวมเป็น 6 สถาบันการศึกษาเข้าร่วมประชุม >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรม “กลยุทธ์การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์” ลูกประคบเซรามิกสมุนไพร พัฒนารูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สู่ตลาดสากล
พุธ 10 ตุลาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

          คณะดำเนินงานโครงการหมู่บ้านผลิตภัณฑ์ลูกปะคบสมุนไพรจากเซรามิกสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรม“กลยุทธ์การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์” ส่งเสริมและพัฒนารูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ลูกประคบเซรามิกสู่ตลาดสากล ณ บ้านศาลาบัวบก ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ... >> อ่านต่อ


เพราะการปรับตัวของ “คน” เป็นหัวใจสำคัญที่จะต้องพัฒนา สาขาการจัดการ จึงจัดสัมมนาวิชาการ “สร้างความสุขในยุค 4.0 ต้องปรับตัวอย่างไร?”
พุธ 10 ตุลาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

           ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑  นางสาวดวงฤดี ดีติ๊บ  ประธานจัดโครงการสัมมนาวิชาการ สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า งานโครงการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “สร้างความสุขในยุค 4.0 ต้องปรับตัวอย่างไร?” ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยนเรศวร (วิทยาเขตแพร่) เป็นวิทยากรบรรยาย โอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รอง... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา