โลโก้เว็บไซต์ 2018-08-08 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2018-08-08

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน
พุธ 8 สิงหาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

                        เมื่อในวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน "นวัตกรรมสมาร์ทฟาร์มและเทคโนโลยีการเกษตร" ณ ฟาร์ม Strawberry Chang และมูลนิธิโครงการหลวงแม่หลอด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางด้านสมาร์ทฟาร์ม และนวัตกรรมทางการเกษตร เพื่อใช้ในการเรียนการสอน โดยนำความรู้ เทคโนโลยี แนวคิดที่ได้รับมาถ่ายทอดให้กับนักศึกษา พัฒนาการเรียนการสอนและก... >> อ่านต่อ


กอรมน.จังหวัดลำปาง จัดโครงการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
พุธ 8 สิงหาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

         ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรันดร กองเงิน หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า นักศึกษาสาขา สาขาสัตวศาสตร์ จำนวน ๓๐ คน เข้าร่วมโครงกรขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ ในสถานศึกษาประจำตำบล โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก พันเอกสมศักดิ์ เตชะสืบ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง (ฝ่ายทหาร) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ และเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาดังกล่าว   &... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา