โลโก้เว็บไซต์ 2018-06-21 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2018-06-21

10 ก.ค. ต้นเดือนหน้านี้ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมโครงการเปิดบ้านศูนย์ภาษา 2561 (Language Center Open House 2018 ) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
พฤหัสบดี 21 มิถุนายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

         สาขาวิชาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมโครงการ “เปิดบ้านศูนย์ภาษา 2561” (Language Center Open House 2018 ) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บริเวณใต้ถุนอาคาร วันที่  10 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 – 17.00 น. รวม 2 ชั่วโมง            ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลศรี จารุทรรศน์ หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดโครงการดังกล่าวว่า ในสังคมโลกปัจจุ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา