โลโก้เว็บไซต์ 2018-06-15 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2018-06-15

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ เพื่อชี้แจงข้อมูลด้านการศึกษา แลกเปลี่ยนทัศนคติ และประโยชน์การดูแลนักศึกษา
ศุกร์ 15 มิถุนายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

         วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมกล่าวต้อนรับผู้ปกครองของนักศึกษา ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา          อาจารย์จิตต์มนัส สมโน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้นักศึกษาปรับตัวในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยฯ อย่างมีความสุข
ศุกร์ 15 มิถุนายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

             เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๕๑๒ คน แบ่งเป็น คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน ๒๖๓ คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน ๑๐๘ คนและคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๑๔๑ คน ณ หอประชุม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง     &n... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา