โลโก้เว็บไซต์ 2018-05-11 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2018-05-11

สำเร็จด้วยดี นักศึกษาสาขาการบัญชี เข้ารับการอบรมโครงการ “สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ Young & Smart Accounts” ทำบททดสอบได้คะแนนเต็ม ๓ รายและผ่านการทดสอบทุกคน
ศุกร์ 11 พฤษภาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

           อาจารย์ณัฐนรี  ทองดีพันธุ์ หัวหน้าหลักสูตรการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า ตามที่กรมสรรพากร ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ Young & Smart Accounts” ให้กับนักศึกษาสาขาการบัญชี ๔ ปี และเทียบโอน รวม ๑๐๐ คน  ตลอดระยะเวลารวม ๓ วัน นักศึกษาทุกคนต่างได้รับความรู้ ประโยชน์ และการถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรงจากวิทยากรที่เต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพ สามารถเป็นแนวทางให้นักศึกษาได้เก็... >> อ่านต่อผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ศุกร์ 11 พฤษภาคม 2561 / ข่าวรับสมัครงาน

              ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ในวันที่  8  พฤษภาคม ๒๕61  ไปแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังนี้  รายละเอียดดังแนบ  &... >> อ่านต่อ


ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ (ภาษาจีน) สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ศุกร์ 11 พฤษภาคม 2561 / ข่าวรับสมัครงาน

              ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ (ภาษาจีน) สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ในวันที่  7  พฤษภาคม ๒๕61  ไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งนี้      รายละเอียดดังแนบ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา