โลโก้เว็บไซต์ 2018-03-12 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2018-03-12

นศ.มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ “ผ้าป่าขยะ สานฝัน ” ณ วัดพระธาตุเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง
จันทร์ 12 มีนาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

        อาจารย์พรพิมล ปาฐะเดชะ อาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสังคมกับสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขา สัตวศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 43 คน จัดโครงการ “ผ้าป่าขยะ สานฝัน ”         กิจกรรมดังกล่าว เป็นการจัดกิจกรรมผ้าป่ารีไซเคิล ในวันพุธ ที่ ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชมกิจกรรมนำเสนอผลงาน Social Innovation จากนักศึกษา มทร.ล้านนา และ นักศึกษาจากต่างประเทศ
จันทร์ 12 มีนาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

งานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ขอเชิญร่วมชมกิจกรรมการนำเสนอผลงาน Social Innovation จากนักศึกษา มทร.ล้านนา พร้อมด้วยนักศึกษาจาก Singapore Polytechnic  และ Kanazawa Institute of Technology ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 11.00 - 15.00 น. ณ ลานหน้าลิฟแก้ว ชั้น 3 ศูนย์การค้า MAYA เชียงใหม่ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการนำเสนอความคิด ความเห็นและความรู้ ในการร่วมสร้างสรรค์ นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาชุมชน   >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา