โลโก้เว็บไซต์ 2018-01-31 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2018-01-31

STEM Education มทร.ล้านนา ลำปาง หารือแนวทางในการร่วมดำเนินโครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยงระยะที่ 2 พร้อมมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่
พุธ 31 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมทีมงานโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง (สะเต็มศึกษาเพื่อการเรียนรู้-STEM Education เพื่อเพิ่มสัดส่วนของผู้เรียนสายอาชีพ) มทร.ล้านนา ลำปาง เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ให้กับคุณครูจงดี  พลังคะพันธ์พงศ์  ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา รวมทั้งได้หาร... >> อ่านต่อ


ทีมงาน STEM Education มทร.ล้านนา ลำปาง มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่โรงเรียนเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง31มค61
พุธ 31 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ดร.พวงทอง  วังราษฎร์  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมทีมงานโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง (สะเต็มศึกษาเพื่อการเรียนรู้-STEM Education เพื่อเพิ่มสัดส่วนของผู้เรียนสายอาชีพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ให้กับโรงเรียน/สถาบันเครือข่าย ประกอบด้วย นายชาญเจริญ ซื่อชวกรกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  นายเกษม กาเตจ๊... >> อ่านต่อ


รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
พุธ 31 มกราคม 2561 / ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ - - - - - - - - - - - - - -                                             &nbs... >> อ่านต่อ


นักศึกษาชมรมพัฒนาการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมค่ายอาสาสานฝันการเกษตรเพื่อน้อง ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริง
พุธ 31 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

          นักศึกษาชมรมพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมค่ายอาสาสานฝันการเกษตรเพื่อน้อง ณ โรงเรียนบ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2561 เรียนรู้การทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ... >> อ่านต่อ


แม่ทัพภาค ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี โดยมีทีมผู้บริหารและนักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมให้การต้อนรับพร้อมวางแผนการดำเนินงานเกษตรอินทรีย์ตามพระราชดำริฯ อย่างจริงจัง
พุธ 31 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

           พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี การปลูกพืช เกษตรอินทรีย์ โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และอาจารย์นักวิจัย จากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรลำปาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับด้านการเกษตรในจังหวัดลำปาง และพันเอกวิชาญ ศรีภัทรางกูร เสธ.มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ.ลำปาง ... >> อ่านต่อ


รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางบริหารธุรกิจ
พุธ 31 มกราคม 2561 / ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ - - - - - - - - - - - - - -                                             &nbs... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา