โลโก้เว็บไซต์ 2018-01-09 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2018-01-09

มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติและราชมงคลแฟร์'61
อังคาร 9 มกราคม 2561 / RMUTL ช่อง@Youtube

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติและราชมงคลแฟร์'61 วันที่ 13 มกราคม 2561 พบกับ กิจกรรมมากมาย อาทิ สถานีทดสอบกำลังใจ รถนำเที่ยวมหาสนุก อ้าปากหน่อยจะให้กินถั่ว ทดสอบชิมลิ้มรส วิทยาศาสตร์เพื่อเยาวชน ตอบคำถามจับไข่ เกมส์มหาสนุก จับแจกจักรยาน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทางการศึกษาและตลาดนัดสินค้าเกษตร และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย           13 มกราคมนี้ กับงานวันเด็กแห่งชาติและราชมงคลแฟร์ 07.00 น. เป็นต้นไป ที่มหาวิทยาลัยเท... >> อ่านต่อ


จังหวัดลำปาง จับมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
อังคาร 9 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเขลางค์ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดลำปาง เวลา ๑๔.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์  เข้าร่วมประชุมกับจังหวัดลำปาง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธาน การประชุมเตรียมความพร้อมบูรณาการร่วมกันเรื่องการปลูกสับปะรดพันธุ์ MD2 ระดับอุตสาหกรรม ตั้งแต่ระดับต้นน้ำ - กลางน้ำ - สู่ปลายน้ำ คือการเพา... >> อ่านต่อ


อธิการบดี มทร.ล้านนา เข้าพบ ผบ.ทบ. มทบ.๓๒ หารือโครงการปลูกสับปะรด พันธุ์ MD2 พร้อมสร้างศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุรี
อังคาร 9 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

         วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าพบพลตรีสุรคล  ท้วมเสน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี เพื่อหารือ รับฟังข้อเสนอแนะใน 2 หัวข้อหลักได้แก่ โครงการปลูกสับปะรด พันธุ์ MD2 (พื้นที่การปลูกสับปะรด-ส่งออกญี่ปุ่น) และการสร้างศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี       ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา