โลโก้เว็บไซต์ 2017-11-24 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-11-24

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2560 บริษัทนิยมพาณิชย์ลำปาง จำกัด
ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

บริษัทนิยมพาณิชย์ลำปาง จำกัด ได้จัดให้มีการบริจาคโลหิตแก่ สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาด จังหวัดลำปาง  โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม  2560   ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น.  ณ ห้องคอนเวนชั่นฯ บริษัทนิยมพาณิชย์ลำปาง จำกัด >> อ่านต่อ


ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล ครั้งที่ 9/2560
ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอประชาสัมพันธ์ ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล ครั้งที่ 9/2560  ในความคืบหน้าผลการดำเนินงานและพิจารณาผลการส่งเสริมการใช้ยางพารางของรัฐว่าผลต่อราคตากลางหรือไม่ รวมทั้งมีนวัตกรรมใหม่และธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นหรือไม่เพียงใด"  สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จาก www.mua.go.th หัวข้อประชาสัมพันธ์ >> อ่านต่อ


ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 1) โครงการศึกษาความเป้นไปได้การให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการเคหะชุมชนเชียงใหม่ ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556
ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          การเคหะแห่งชาติ  ได้ว่าจ้างให้บริษัท คอนชัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินโครงการศึกษาความเป็นไปได้การให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการเคหะชุมชนเชียงใหม่ (หนองหอย) ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  พ.ศ.2556 ซึ่งทางการเคหะแห่งชาติ ได้คำนึงถึงความสำคัญของกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 1)  วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ร โรงแรม เชียงใหม่ ภูคำ  จังหวัดเชียงใหม่ โดยส่งแบบต... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับหน่วยงานธุรกิจภาคเอกชน ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทเพื่อการพัฒนาจังหวัดลำปาง”
ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

        มทร.ล้านนา ลำปาง รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาแผนปฏิบัติการ ภายใต้แผนแม่บทเพื่อการพัฒนาจังหวัดลำปาง” ฉบับภาคเอกชน และภาคการศึกษา ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง โดยมีหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน และหน่วยงานสถานศึกษาภายในจังหวัดลำปางต่างๆ  เข้าร่วมจำนวนมาก       ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา