โลโก้เว็บไซต์ 2017-11-23 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-11-23

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์นม จำนวน 1 รายการ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤหัสบดี 23 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  ปรับปรุงโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,980,000.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา