โลโก้เว็บไซต์ 2017-10-09 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-10-09

RMUTL Magazine issue8
จันทร์ 9 ตุลาคม 2560 / RMUTL วารสารออนไลน์

นิตยสารราชมงคลล้านนา ฉบับที่ 8 เป็นการรวบรวมผลงาน กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ นักศึกษา รวมถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้สนใจขอรับได้ที่กองประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา และที่ประชาสัมพันธ์ทุกพื้นที่และสามารถอ่านนิตยสารออนไลน์ได้ที่  https://issuu.com/pr.rmutl.news/docs/______________________8._1-72_onlin >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วมงาน “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017”
จันทร์ 9 ตุลาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรุงเทพฯ  ขอเชิญเข้าร่วมงาน “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017”  เพื่อเผยแพร่นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และความสำคัญของการก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0  ผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจต่าง ๆ เช่น นิทรรศการในรูปแบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย  การบรรยายพิเศษจาก วิทยากรผู้ทรงวุฒิระดับแนวหน้าของประเทศ  การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในศูนย์ดิจิทัลชุมชนเคลื่อนที่พร้อมรับชมการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน The Voice และ ยังมีกิ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา