โลโก้เว็บไซต์ 2017-08-31 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-08-31

การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ
พฤหัสบดี 31 สิงหาคม 2560 / ข่าวบุคลากร

             การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที กค.0410.3/ว 6 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560) รายละเอียดดังเอกสารแนบ >> อ่านต่อ


โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พฤหัสบดี 31 สิงหาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 25-29  ตุลาคม 2560 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยจัดบรรพชาอุปสมบทหมู่ ระหว่างวันที่ 8-29  ตุลาคม 2560 เป็นระยะเวลา 21 วัน   ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.053-112671 >> อ่านต่อ


ขอเรียนเชิญร่วมงานทอดผ้ากฐินสามัคคี
พฤหัสบดี 31 สิงหาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

           วัดลำปางธรรมาราม  บ้านวังศรีภูมิ ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง กำหนดจัดงานทอดผ้ากฐินสามัคคี เพื่อดำเนินการก่อสร้างเสนาสนะสงฆ์ พระวิหารปริยัติธรรมพระไตรปิฎกเอนกประสงค์ และก่อสร้างห้องน้ำ จำนวน 22 ห้อง เพื่อปฏิบัติกิจของพระสงฆ์  ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น.  ขอเชิญผู้ที่มีจิตศรัทธาสนใจเข้าร่วมได้ตามวันและเวลาดังกล่าว สำหรับผู้ที่สนใจร่วมตั้งโรงทานสามารถติดคฃต่อได้ที่ โทร.089-5524849 พระอาจารย์สมบัติ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา