โลโก้เว็บไซต์ 2017-08-20 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-08-20

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปี 2560 บูรณาการกิจกรรมฐานทักษะ สร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ
อาทิตย์ 20 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

        สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลและแผนกภาษาตะวันตก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2560  บูรณาการกิจกรรมฐานทักษะ 4 ฐาน สร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา