โลโก้เว็บไซต์ 2017-06-28 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-06-28

ทีมงาน Stem Education มทร.ล้านนา ลำปาง ลำปาง ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำสบู่จากสับปะรด แก่นักเรียนโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
พุธ 28 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

          26 มิถุนายน 2560 ทีมงาน  Stem Education โมดูล Stem for Start up  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำสบู่ล้างหน้าใสสับปะรด แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 15 คน ณ  โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม โดยมีอาจารย์ณัฐอมร  จวงเจิม เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำสบู่ และมีอาจารย์ธีรพันธ์  ปงกาวงศ์ เป็นครูสถานศึกษาเครือข่าย          ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ เวชกามา หัวหน้าโมดูล Stem for Start up  ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา