โลโก้เว็บไซต์ 2017-06-13 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-06-13

นักศึกษารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน ICDL แห่งประเทศไทย เข้าพบรองอธิการบดี รายงานผลการแข่งขันพร้อมรับฟังโอวาท
อังคาร 13 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

          13 มิถุนายน 2560 อาจารย์คนึงนุช สารอินจักร์ และอาจารย์สุขุมาล ตั้วสกุล อาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  นำนายณัฐพงษ์ ธิเชื้อ นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศฯ ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) ชั้นปีที่ 1 และนางสาวนัดดา ธรรมสิทธิ์  ระดับปริญญาตรี (4 ปี)  ชั้นปีที่ 1 ผู้เข้าแข่งขัน ICDL Digital Competition แห่งประเทศไทย เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เพื่อรายงานผลการแข่งขันฯ และรับฟังโอวาท           นายณัฐพงษ์ ธ... >> อ่านต่อ


ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง อาจารย์
อังคาร 13 มิถุนายน 2560 / ข่าวรับสมัครงาน

                 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มีความประสงค์ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง อาจารย์  สังกัดสาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  จำนวน 2 อัตรา >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด ในโอกาสประชุมเพื่อพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร
อังคาร 13 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

          13 มิถุนายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับคุณธีระยุทธ ฉายสว่างวงศ์  ประธานกรรมการ กลุ่ม บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด และคณะ ในโอกาสประชุม หารือ การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรร่วมกัน ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ          การประชุมดังกล่าวเป็นการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการผลิต การพัฒนาทางวิชาการ วิจัย และการบริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา