โลโก้เว็บไซต์ 2017-05-30 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-05-30

มทร.ล้านนา ลำปาง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน ICDL Digital Competition แห่งประเทศไทย จากตัวแทนนักศึกษา 35 คนทั่วประเทศ
อังคาร 30 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          29 พฤษภาคม 2560 อาจารย์คนึงนุช สารอินจักร์ อาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำนายณัฐพงษ์ ธิเชื้อ นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศฯ ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) ชั้นปีที่ 1 และนางสาวนัดดา ธรรมสิทธิ์  ระดับปริญญาตรี (4 ปี)  ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมแข่งขัน ICDL Digital Competition แห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหาน... >> อ่านต่อ


ขยายการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว
อังคาร 30 พฤษภาคม 2560 / ข่าวรับสมัครงาน

                    ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์   สังกัด สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  จำนวน 2 อัตรา    ไปแล้วนั้น >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมสัมมนาการสร้างกลไกในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร มทร.ล้านนา
อังคาร 30 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมสัมมนาการสร้างกลไกในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านวัฒนธรรมองค์กร มทร.ล้านนา  รวมทั้งสร้างการตระหนักและร่วมเผยแพร่ ถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กรแก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรภายในบ้านหลังที่สอง            โครงการดังกล่าวจัดโดยสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา... >> อ่านต่อมทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันพระปกเกล้า
อังคาร 30 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสวรรคต ณ สวนพฤษชาติเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  เพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมสดุดีรำลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี ลำดับที่ 7 แห่งราชอาณาจักรสยาม  พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สำคัญ... >> อ่านต่อ


ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมา ตำแหน่งยาม
อังคาร 30 พฤษภาคม 2560 / ข่าวรับสมัครงาน

            ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมา ตำแหน่งยาม สังกัดฝ่ายบริการ กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังนี้ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมา ตำแหน่งยาม >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จับมือกระทรวงวิทย์ฯ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำแหนม และไส้กรอกเปรี้ยว
อังคาร 30 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

                  ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ นางสาวสุนิสา ติ๊บคำ เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำแหนม และไส้กรอกเปรี้ยว และสอดแทรกคุณธรรม การคิดดี ทำดี ให้แก่เด็ก และเยาวชน ที่อยู่ระหว่างรอการพิจารณาพิพากษาคดีของสถาน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา