โลโก้เว็บไซต์ 2016-11-27 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-11-27

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี “ทำดีด้วยกาย”
อาทิตย์ 27 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

         23 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมทำดีเพื่อถวายในหลวง (กิจกรรมทำดีด้วยกาย) ภายใต้โครงการรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยร่วมกันทำความสะอาดภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง         ข่าว  : จารุวรรณ  สุยะ       ภาพ : คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มทร.ล้านนา ลำปาง >> อ่านต่อ


นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับวิทยาลัยศิลปะฯ มช. จัดสัมมนา Tech Entrepreneur เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก
อาทิตย์ 27 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

          นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับวิทยาลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาโครงการพัฒนาเศรษกิจดิจิทัลลานนา (Lanna digital economy) ณ ห้อง 602 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เมื่อวันที่23 พฤศจิกายน 2559  โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด      ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการ BAC วาระพิเศษ
อาทิตย์ 27 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

          22 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (BAC) วาระพิเศษ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม และหารือการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ สุยะ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงปีที่ 19
อาทิตย์ 27 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

          นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงปีที่ 19 ประจำปี 2559 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2559 โดยมีอาจารย์กีรติ วุฒิจารี เป็นอาจารยืผู้ควบคุมทีม          การแข่งขันดังกล่าวจัดโดยบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ทีมแข่งพัฒนายานยนต์ทั้งระบบตั้งแต่การวางแผน การประดิษฐ์โครงสร้างและเฟรม... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี “ทำดีด้วยวาจา”
อาทิตย์ 27 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

          22 พฤศจิกายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี “ทำดีด้วยวาจา” โดยร่วมขับร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี  กล่าวคำปฏิญาณตนถวายสัตย์ปฏิญาณประกาศความจงรักภักดี ณ ลานหน้าอาคารอำนวยการ  มทร.ล้านนา  เพื่อร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89  และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา