โลโก้เว็บไซต์ 2016-11-23 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-11-23

กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวให้กับกลุ่มปลูกข้าว บ้านบ่อเกลือ จ.น่าน
พุธ 23 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

        ด้วยโครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยอาจารย์ ดร.สุรพล  ใจวงค์ษา อาจารย์ประจำสาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา