โลโก้เว็บไซต์ 2016-08-31 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-08-31

เชิญชวนนักวิจัยและผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน
พุธ 31 สิงหาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอิมพีเรียบแม่ปิง เชียงใหม่โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ด้วยตนเองทางเว็บไซต์ http://unrn.rac.oop.cmu.ac.th/main/ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน)->  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา