โลโก้เว็บไซต์ 2016-08-04 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-08-04อาจารย์มทร.ล้านนา ลำปาง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมมัคคุเทศก์น้อย
พฤหัสบดี 4 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ไพโรจน์   ไชยเมืองชื่น   อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม                           คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  เปิดเผยว่า   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)เหมืองแม่เมาะ  ได้เชิญคณาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จำนวน 5  คน  ประกอบด้วย  อาจารย์ไพโรจน์  ไชยเมืองชื่น   อาจารย์เพียงกานต์ นามวงศ์  อาจารย์ชนิษฐา  ใจเป็ง   อาจารย์อาภาวดี  ทับสิรักษ์ และอาจารย์ศิริขวัญ  ปัญญาเรียน  ตลอดจนนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาว... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา