โลโก้เว็บไซต์ 2016-06-30 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-06-30

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559
พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

        30 มิถุนายน 2559 ที่ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (BAC) ครั้งที่ 6/2559 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 1 เดือนและหารือการบริหารงานตามพันธกิจเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯร่วมกัน สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กำ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมวิทยากรกระบวนการ รองรับการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้
พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

        30 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมอบรมวิทยากรกระบวนการ ณ ห้องเรียน Innovation ชั้น 6 อาคารวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา   เพื่อรองรับการพัฒนาระดับหลักสูตร สาขา คณะ และสถาบันเกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  เป็นประธานในพิธีเปิด >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา