โลโก้เว็บไซต์ 2016-06-01 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-06-01

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมการดำเนินงานหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดลำปาง
พุธ 1 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

     เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559  อ. ธีรวัฒน์ เทพใจกาศ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นตัวแทน ท่านรองอธิการฯ ในนามของ คณะอนุกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดลำปาง  เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2559 ณ  ห้องจาววัง โรงแรมรีเจนท์ ลอด์จ ลำปาง โดยมี นายสมชัย  กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้มีวาระการประชุมเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลการดำเนินงานที่เป็นการส่งเสริมผู้ผลิ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา