โลโก้เว็บไซต์ 2016-03-02 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-03-02

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคพันธุ์เนื้อ กว่า 8 อำเภอในจังหวัดลำปาง
พุธ 2 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 10.30 น. นายเพิ่มศักดิ์ วิทยากรณ์ ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดการอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ดี เพื่อผลิตเนื้อคุณภาพ ปี 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรม สาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีนายจำรัส ชาครไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ เป็นผู้จัดการอบรม ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.วีระ อินทร์นารี อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา