โลโก้เว็บไซต์ 2016-02-07 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-02-07

อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรจัดอบรมพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ
อาทิตย์ 7 กุมภาพันธ์ 2559 / ข่าวกิจกรรม

    อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรจัดอบรมพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559 แก่นักศึกษา กศน. อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จำนวน 100 คน    อาจารย์วัลจิลีน  จันทรวิโรจน์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา