โลโก้เว็บไซต์ 2016-02-01 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-02-01

มทร.ล้านนา ลำปาง ผ่านเข้ารอบ 1 ใน 5 สาขาเกษตรกรรม โครงการประกวดกระทิงแดงยูโปรเจคปี 3
จันทร์ 1 กุมภาพันธ์ 2559 / ข่าวกิจกรรม

    โครงการเกษตรน้ำน้อย เพื่อช่วยเกษตรกรสู้ภัยแล้ง สร้างวิถีเกษตรให้ยั่งยืน ผลงานนักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลล้านนา ลำปาง ผ่านเข้ารอบ 1 ใน 5 สาขาเกษตรกรรม โครงการประกวดกระทิงแดงยูโปรเจคปี 3  ประกาศผลผ่านเวปไซต์ http://ktd-uproject.com/news/httpwwwktd-uprojectcom เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559    ดร.สุพล  ใจวงศ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา