โลโก้เว็บไซต์ 2015-10-31 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2015-10-31

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงบริการวิชาการร่วมกับเทศบาลเมืองพิชัย
เสาร์ 31 ตุลาคม 2558 / ข่าวกิจกรรม

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริการวิชาการร่วมกับเทศบาลเมืองพิชัย ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านม่อนเขาแก้ว ต.พิชัย เ.เมือง จ.ลำปาง  เมื่อวันที่ 31ตุลาคม 2558    ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา  วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร และคณะดำเนินงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเท... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา