โลโก้เว็บไซต์ ข่าวรับสมัครงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2562

          ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองบริหารทรัพยากร ในวันที่ ๒๐ มีนาคม 2562 ไปแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอประกาศผลสอบคัดเลือก ดังนี้           1.นางสาวสุวนันท์   ผาทอง           2.นางสาวสิทธินี    เชื้อเมืองพาน           ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ส... >> อ่านต่อ


บ.มงคลแอนด์ซันส์ฟาร์ม จำกัด เปิดรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง
จันทร์ 25 มีนาคม 2562

          บริษัทมงคลแอนด์ซันส์ฟาร์ม จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง สัตวบาล 10 อัตรา ช่างกลโรงงาน 2 อัตรา ช่างไฟฟ้า 5 อัตรา ผู้สนใจคลิกรายละเอียดดังแนบ สอบถามโทร 0 5311 4303 ต่อ 11 หรือ 093-1986233           รายละเอียดการสมัครคลิก >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จันทร์ 18 มีนาคม 2562

          ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  วุฒิปริญญาตรี ไปแล้วนั้น บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว  ทางคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบดังรายนามในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้           >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
พฤหัสบดี 14 มีนาคม 2562

        ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  วุฒิปริญญาตรี ไปแล้วนั้น บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว  ทางคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบดังรายนามในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ... >> อ่านต่อ


ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
อังคาร 12 มีนาคม 2562

         ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 1อัตรา เพื่อช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 5361 7144 รายละเอียดคลิก >> อ่านต่อ


ประกาศขยายเวลารับสมัครอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า
อังคาร 5 มีนาคม 2562

       ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ประกาศรับรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  จำนวน 2 อัตรา มหาวิทยาลัยฯ ขอขยายการรับสมัครตั้งแต่ 5-31 มีนาคม 2562 ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กองบริหารทรัพยากร ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อได้ที่ ดร.ปณิฐิ แสนจิตร หมายเลขโทรศัพท์ 089-8513255  รายละเอียดคลิก... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จันทร์ 4 มีนาคม 2562

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองบริหารทรัพยากร จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้สนใจสามารถกรอกและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กองบริหารทรัพยากร ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม -13 มีนาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  0 5434 2547-8 ต่อ 111 รายละเอียดการสมัครคลิก >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
พฤหัสบดี 21 กุมภาพันธ์ 2562

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง   มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด กองบริหารทรัพยากร จำนวน 1 อัตรา  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.lpc.rmutl.ac.th และยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์  –  5  มีนาคม  2562... >> อ่านต่อ


ส่วนบริการจัดการน้ำฯ สำนักชลประทานรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
พฤหัสบดี 21 กุมภาพันธ์ 2562

         ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 2 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัย ตำแหน่งนายช่างโยธา อัตราค่าจ้างวันละ 500 บาท เริ่มจ้างประมาณเดือนมีนาคม 2562 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2562 สอบถามรายะเอียดเพิ่มเติม  ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา            รายละเอียดคลิก >> อ่านต่อ


มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง รับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง
พฤหัสบดี 21 กุมภาพันธ์ 2562

          มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง มีความประสงค์เปิดรับบุคลากรตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน 2 อัตรา และ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 1 อัตร ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามโทร 0 5422 3856 / 0 5431 6395            รายละเอียดคลิก >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 31 - 40 ทั้งหมด 233


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา