โลโก้เว็บไซต์ Announcement : List of eligible candidates for the employment  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

Announcement : List of eligible candidates for the employment

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 เมษายน 2567 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 1369 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

Rajamangala University of Technology Lanna would like to announce the list of eligible candidates for a specialist and an instructor (Foreign Employee) of the Faculty of Business Administration and Liberal Arts . Enclosed is the detailed document.

!!Announcement!!

----------------------------------------------------------------

 

Rajamangala University of Technology Lanna is seeking individuals to fill in the position of an instructor 2 positions and Specialist 1 position.

 

Announcement 

 

send their application form via the following link :  https://shorturl.at/dpsx0    

 

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา