โลโก้เว็บไซต์ ข่าวรับสมัครงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวรับสมัครงาน

มทร.ล้านนา ลำปาง ประกาศผลสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
ศุกร์ 22 กันยายน 2566

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา  ในวันที่ 20  กันยายน  2566  ไปแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก ตามประกาศแนบ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
พุธ 13 กันยายน 2566

               ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง  ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ไปแล้วนั้น บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว  ทางคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง รับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
พฤหัสบดี 24 สิงหาคม 2566

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง รับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือจะยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัครทั้งหมดพร้อมหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 400 บาท ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เลขที่บัญชี 503 – 6 – 04403 - 7 (ตามข้อ 4) ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 12 กันยายน ๒๕66 โดยจ่าหน้าซองถึงงานยุทธศาสตร์และบุคลากร  กองบริ... >> อ่านต่อ


กรมส่งเสริมสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
พุธ 23 สิงหาคม 2566

      กรมส่งเสริมสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม -15 กันยายน 2566 รายละเอียดคลิก http://cpd.thaijobjob.com และเว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์ www.cpd.go.th    >> อ่านต่อ


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกอาจารย์ สังกัดหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า
อังคาร 22 สิงหาคม 2566

       ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม - ถึงวันที่  18 สิงหาคม  2566 นั้น           บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฎว่าไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว       >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พฤหัสบดี 10 สิงหาคม 2566

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จํานวน ๑ อัตรา  ดังรายละเอียดแนบมานี้ >> อ่านต่อ


บริษัท วายแอลจี บลูเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานขาย
อังคาร 18 กรกฎาคม 2566

     บริษัท วายแอลจี บลูเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับสมัครงานพนักงานตำแหน่งพนักงานขาย ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบุคคล โทรศัพท์  0-2687-9888 ต่อ 199,311 หรืออีเมล hr.ylgrecruit@gmail.com รายละเอียดคลิก   >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ประกาศรับสมัครอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า
จันทร์ 17 กรกฎาคม 2566

        ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน  2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 18  สิงหาคม  2566          ประกาศรับสมัคร         >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกอาจารย์ไฟฟ้า 2 อัตรา
จันทร์ 17 กรกฎาคม 2566

      ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 20  มิถุนายน - ถึงวันที่  14  กรกฎาคม  2566 นั้น          บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฎว่าไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว       >> อ่านต่อ


รับสมัครงานเจ้าหน้าส่งเสริมการเกษตร 3 อัตรา
อังคาร 27 มิถุนายน 2566

     บริษัทนอร์ธเทิร์น บราเธอร์ จำกัด รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จำนวน 3 อัตรา เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป รับวุฒิปริญญาตรี สาขาด้านการเกษตร รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 362


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา