โลโก้เว็บไซต์ ข่าวรับสมัครงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (การท่องเที่ยว)
พุธ 22 พฤศจิกายน 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว - - - - - - - - - - - - - -                 >> อ่านต่อ


รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
อังคาร 21 พฤศจิกายน 2560

             กรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน  จำนวน 50 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. – 7 ธ.ค. 60 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ http://www.fisheries.go.th และ http://www.job.fisheries.go.th >> อ่านต่อ


รับสมัครและสอบคัดเลือกคนงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
จันทร์ 13 พฤศจิกายน 2560

                ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  มีความประสงค์จะรับสมัครคนงานจ้างเหมาตำแหน่งคนงาน  จำนวน ๑ อัตรา  อัตราค่าจ้างเหมาเดือนละ 7,320 บาท เพื่อปฏิบัติงานประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ลำปาง โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ รายละเอียดดังแนบ >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
ศุกร์ 10 พฤศจิกายน 2560

               คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านวิจัยและบริการวิชาการวารสารวิชาการ) คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดืนอละ 17,060 บาท สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pol.cmu.ac.th โทร.053-942960 >> อ่านต่อ


รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ศุกร์ 10 พฤศจิกายน 2560

          ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา           ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๒๔  และ ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.๒๕๔๘ ประกอบกับข้อ ๑1 (๒) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับลูกจ้างชั่วครา... >> อ่านต่อ


รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์
จันทร์ 6 พฤศจิกายน 2560

          ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา           ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๒๔  และ ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.๒๕๔๘ ประกอบกับข้อ ๑๑ (๒) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับลูก... >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 1/2560
จันทร์ 6 พฤศจิกายน 2560

รับสมัคร ระหว่างวันที่  13  พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่  1  ธันวาคม  2560 สามารถโหลดประกาศได้>>>ที่นี้ สามารถโหลดใบสมัครได้>>>ที่นี้ >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ
ศุกร์ 3 พฤศจิกายน 2560

            กรมส่งเสริมสหกรณ์  มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวนหลายอัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-21 พฤศจิกายน 2560  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cpd.go.th หรือ http://cpd.thaijobjob.com >> อ่านต่อ


การรับสมัครและสอบคัดเลือกคนงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
พฤหัสบดี 2 พฤศจิกายน 2560

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  มีความประสงค์จะรับสมัครคนงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  จำนวน ๑ อัตรา  เพื่อปฏิบัติงานดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของราชการและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นคนงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย  โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ รายละเอียการดังแนบ >> อ่านต่อ


ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์
จันทร์ 30 ตุลาคม 2560

              ตามที่มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ในวันที่ 2๗ ตุลาคม 2560 ไปแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยฯจึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังนี้ รายละเอียดดังแนบ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 115


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา