โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับสรรหาและคัดเลือกผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่
ศุกร์ 29 พฤษภาคม 2563

         ด้วยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) มีความประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับสรรหาและคัดเลือกผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม-วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ผู้สนใจดุรายละเอียดได้ที่ https://www.nxpo.or.th/ApplicationPMUADirector2020  สอบถามโทร 08 1687 8163 >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ศุกร์ 29 พฤษภาคม 2563

         ด้วยหน่วยบริหารและจัดการด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นจากการปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยเป็นหน่วยงานภายใต้ร่มนิติบุคคลของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยผู้สนใจสามารถสมัครระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2563 ดูรายละเอี... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายโครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร
ศุกร์ 29 พฤษภาคม 2563

         สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดภาพถ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์จังหวัด หัวข้อ “กำแพงเพชรสุขใจ ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี”  ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ – 15 กรกฎาคม 2563 สอบถามเพิ่มเติม 0 5570 5011, 0 5570 5070 และ 089-8594289 หรือทาง Facebook  fanpage :KPT Photo Contest รายละเอียดคลิก >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร 4 รุ่น
ศุกร์ 29 พฤษภาคม 2563

     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร (เรียนด้วยตนเอง 4 เดือน)  โดยนำชุดวิชาจาก 11 สาขาวิชา มาเปิดให้เลือกเรียน 1-3 ชุดวิชา จาก 250 ชุดวิชา ทั้งนี้เปิดรับสมัครครั้งที่ 2 รุ่นที่ 11 ในวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563 เรียนช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2563 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม www.stou.ac.th เลือกโครงการสัมฤทธิบัตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 2504 7711-2 >> อ่านต่อ


ศูนย์ป่าไม้ลำปาง รับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒในคณะกรรมกรป่าชุมชนประจำจังหวัด
ศุกร์ 29 พฤษภาคม 2563

          ศูนย์ป่าไม้ลำปาง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกรป่าชุมชนประจำจังหวัด  สามารถยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์ป่าไม้ลำปาง  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) เลขที่ 30 ถนนท่ามะโอ  ตำบลเวียงเหนือ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โทรศัพท์  0 5422 3298 ต่อ 101 >> อ่านต่อ


เรียนผู้ใช้บริการสารสนเทศ มทร.ล้านนา 6 พื้นที่ : แจ้งปัญหาระบบเครือข่ายชำรุดหลังจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
พุธ 27 พฤษภาคม 2563

เรียนผู้ใช้บริการสารสนเทศ มทร.ล้านนา 6 พื้นที่ แจ้งปัญหาระบบเครือข่ายชำรุดหลังจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง    เมื่อเวลาประมาณ 11:00 น. ของวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เกิดเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ที่ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ซึ่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วย    โดยปกติห้องศูนย์กลางระบบเครือข่ายมีการติดตั้งระบบสำรองกร... >> อ่านต่อ


ประกาศ เรื่องการเลื่อนกระบวนการสอบพนักงานสถาบันอุดมศึกษาและพนักงาน
อังคาร 26 พฤษภาคม 2563

                ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านกำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน ในวันที่ 12,14 และ22 มิถุนายน 2563 นั้น                 เนื่องด้วย ข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 7) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับจังหวัดเชียงใหม่แจ้งแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวให้หน่วยงานราชการทุกแห่งถือปฏิบั... >> อ่านต่อ


ประกาศเรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2563
พฤหัสบดี 21 พฤษภาคม 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2563  เนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (COVID-19) ยังไม่คลี่คลายจึงส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ดังนั้นเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้เข้าสอบโดยมติคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพ... >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ลำปาง ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขา
จันทร์ 18 พฤษภาคม 2563

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ลำปาง ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร  หัวหน้าสาขาการบัญชี  หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์  รับสมัครระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2563 (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ลำปาง อาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์... >> อ่านต่อ


แจ้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พุธ 13 พฤษภาคม 2563

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2548 เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์และเป็นสวัสดิการ ตลอดจนเป็นหลักประกันให้แก่สมาชิกและครอบครัว  ในการนี้ กองบริหารงานบุคคลได้สำรวจข้อมูลและพบว่ามีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาบางส่วนยังไม่ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ จึงขอประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และรายละเอียดการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 31 - 40 ทั้งหมด 1152


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา