โลโก้เว็บไซต์ คลังความรู้ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 หมวดหมู่ข่าว : คลังความรู้

ชื่อผลงาน “แนวปฏิบัติที่ดี” การจัดเก็บข้อมูลไฟล์เอกสารสำหรับใช้งานร่วมกันในองค์กร
พฤหัสบดี 31 สิงหาคม 2566

ชื่อผลงาน “แนวปฏิบัติที่ดี” การจัดเก็บข้อมูลไฟล์เอกสารสำหรับใช้งานร่วมกันในองค์กร หน่วยงาน   งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ชื่อ-สกุล ผู้นำผลงาน  นายวัชรินทร์   สิทธิตัน โทรศัพท์มือถือ       085-7179548     E-mail    mastertong@rmutl.ac.th >> อ่านต่อ


รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ประจำเดือน มกราคม – พฤษภาคม 2566
อังคาร 20 มิถุนายน 2566

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้ดำเนินการสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2566 ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อย่างต่อเนื่อง จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการรักษาพันธุ์พืชที่ได้รับพระราชทานชื่อพันธุ์ : มะเขือเทศจักรพันธ์ 1, มะเ... >> อ่านต่อ


TRPB Book องค์ความรู้การแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากเยื่อลำต้นข้าวโพด เผื่อออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
พฤหัสบดี 15 มิถุนายน 2566

 มาแล้วกับองค์ความรู้ Digital Book "การแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากเยื่อลำต้นข้าวโพด เผื่อออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์" >> อ่านต่อ


TRPB Book องค์ความรู้การบำบัดน้ำเสีย จากกระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟ โดยใช้สาหร่ายขนาดเล็ก
พฤหัสบดี 15 มิถุนายน 2566

 ขอนำเสนอองค์ความรู้ Digital Book "การบำบัดน้ำเสีย จากกระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟ โดยใช้สาหร่ายขนาดเล็ก" >> อ่านต่อ


TRPB Book การฟื้นฟูและการตรวจสอบ คุณภาพระบบน้ำอุปโภคบริโภค
พฤหัสบดี 15 มิถุนายน 2566

 แนะนำองค์ความรู้ Digital Book "การฟื้นฟูและการตรวจสอบ คุณภาพระบบน้ำอุปโภคบริโภค"  นํ้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญ... >> อ่านต่อ


TRPB Book องค์ความรู้การแปรรูปอาหารเพื่อสร้างอาชีพ
พุธ 14 มิถุนายน 2566

 มาแล้วกับองค์ความรู้ Digital Book "การแปรรูปอาหารเพื่อสร้างอาชีพ"  การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรช่วยให้เกษตรกรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยการนำผ... >> อ่านต่อราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2565
จันทร์ 16 มกราคม 2566

  ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2565 โดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีพิมพ์ 2566 จำนวน 82 หน้า   เกี่ยวกับหนังสือ หนังสือประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าจากพื้นที่ต่าง ๆ ที่ได้เสียสละ สร้างชื่อเสียง อุทิศตนและทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 ในพิธีมอบรางวัล "ราชมงคลสรรณเสริญ" ภายใต้โครงการสืบสานว... >> อ่านต่อ


แนะนำ : 21 แนวปฏิบัติที่ดี การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2564 ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน
อังคาร 22 พฤศจิกายน 2565

  ผลงานแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ประจําปีการศึกษา 2564 จากทุกหน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้านการวิจัย จํานวน 21 เรื่อง ถ่ายทอดความรู้ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบ และนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานและองค์กรอื่นๆ ต่อไป   ผลงานแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ประจําปีการศึกษา 2564 ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน จํานวน 21 เรื่อง ดังนี้   >> อ่านต่อ


แนวปฏิบัติที่ดี การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2564
จันทร์ 7 พฤศจิกายน 2565

  โดย คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีพิมพ์ 2565 จำนวน 388 หน้า   เกี่ยวกับหนังสือ รวบรวมผลงานแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ประจําปีการศึกษา 2564 จากทุกหน่วยงาน ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ใน 3 ประเด็นองค์ความรู้ คือ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย และด้านการพัฒนาสมรรถนะ การปฏิบัติงาน จํานวน 40 เรื่อง เพื่อถ่ายทอดไปสู่บุคลากรและนําไปปฏิบัติอย่างเป็นระบบ (Explicit Kno... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 54


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา