โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

สาขาการบัญชี มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี
จันทร์ 22 มีนาคม 2564

          วันนี้ (22 มีนาคม 2564) หลักสูตรการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมี ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรม ... >> อ่านต่อ


สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา จัดโครงการวิจัย "บวรชราสุข นวัฒกรรมการจัดการชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยในศตวรรษที่ 21
ศุกร์ 19 มีนาคม 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา จัดโครงการวิจัย "บวรชราสุข นวัฒกรรมการจัดการชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยในศตวรรษที่ 21 วันนี้ (19 มี.ค.64) ดร.สุเทพ ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) กล่าวเปิด โครงการวิจัย "บวรชราสุข นวัฒกรรมการจัดการชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ 15–603 ชั้น 6 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 84 พรรษา (มทร.ล้านนา ลำปาง) โดยมี คณาจารย์ นักวิจัย สถาบัน... >> อ่านต่อ


รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนากัญชาเพื่อการแพทย์ ณ มทร.ล้านนา น่าน วันที่ 14 มี.ค. 2564
อาทิตย์ 14 มีนาคม 2564

          วันอาทิตย์ที่ 14 มี.ค. 2564 เวลา 09.00 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อการแพทย์ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ บริษัท บีสโปคไลฟ์ ไซแอนซ์ จำกัด           โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายนิพันธ์ บุญหลวง , ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน ผศ.ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ , รองอธิการ... >> อ่านต่อ


หลักสูตรบริหารธุรกิจ(การตลาด) จัดกิจกรรม "เสน่ห์วันวานเทศกาลงานวัด" เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะความรู้ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการตลาด
พฤหัสบดี 11 มีนาคม 2564

หลักสูตรบริหารธุรกิจ(การตลาด) จัดกิจกรรม "เสน่ห์วันวานเทศกาลงานวัด" เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะความรู้ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการตลาด เมื่อวานนี้ (10 มี.ค.64) ที่บริเวณลานกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ(การตลาด) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการเสน่ห์วันวานเทศกาลงานวัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานโดยใช้ทักษะความรู้ที่มีความสอดคล้องกับวิชาในหลักสูตรเพื่... >> อ่านต่อ


คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเมืองปานวิทยา เข้าศึกษาดูงาน มทร.ล้านนา ลำปาง เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทางวิชาการ และศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
พฤหัสบดี 11 มีนาคม 2564

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเมืองปานวิทยา เข้าศึกษาดูงาน มทร.ล้านนา ลำปาง เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทางวิชาการ และศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน เมื่อวานนี้ (10 มี.ค.64) ที่ห้องประชุมซอมพอ ชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) รองศาสตราจารย์ ดร.วันไชย คำเสน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเมืองปานวิทยา อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ในการเข้าศึกษาดูงาน มทร.ล้านนา ลำปาง ภายใต... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและวันอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563
พุธ 10 มีนาคม 2564

          10 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและวันอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ  อาคารอเนกประสงค์ เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับฟังโอวาท ข้อคิด และปรับใช้ในชีวิตการทำงานในอนาคต โดยมี ดร.สุเทพ  ทองมา  ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษา ... >> อ่านต่อ


อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปอาหารจากพืชผักผลไม้ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลแม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
จันทร์ 8 มีนาคม 2564

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปอาหารจากพืชผักผลไม้ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลแม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ด้วยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์  ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้... >> อ่านต่อ


อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทำไดฟูกุ หมูแดดเดียว ไส้อั่ว หมู่แผ่น ให้กับกลุ่มสัมมาชีพ บ้านขัวแคร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
พฤหัสบดี 4 มีนาคม 2564

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทำไดฟูกุ หมูแดดเดียว ไส้อั่ว หมู่แผ่น ให้กับกลุ่มสัมมาชีพ บ้านขัวแคร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ด้วยความร่วมมือระหว่าง กลุ่มสัมมาชีพ หมู่ที่ 1 บ้านขัวแคร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์  ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย ผู้จัดการคลิน... >> อ่านต่อ


ศูนย์ภาษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานวันวัฒนธรรมไทย-จีน สานสัมพันธ์พี่น้องสองแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2564
พฤหัสบดี 4 มีนาคม 2564

ศูนย์ภาษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานวันวัฒนธรรมไทย-จีน สานสัมพันธ์พี่น้องสองแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2564 วานนี้ (3 มี.ค64) ที่บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง)  ดร.พวงทอง  วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันวัฒนธรรมไทย-จีน สานสัมพันธ์พี่น้องสองแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้โครงการการพัฒนาทักษะภาษาไทย โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสต... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนา
พุธ 3 มีนาคม 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนา "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้นักศึกษารับรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพของตนเองในอนาคต วันนี้ (3 มี.ค.64) ที่ห้องซอมพอ ชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) รองศาสตราจารย์ ดร.วันไชย คำเสน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง กล่าวเปิดการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสถานประกอบการ ในหัวข้อ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในภ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 41 - 50 ทั้งหมด 1797


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา