โลโก้เว็บไซต์ นางภคินี   ไชยวุฒิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 ผู้เขียน : นางภคินี ไชยวุฒิ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562
จันทร์ 26 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                มหาวิทยาลัยมหิดล  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “EF ทักษะสมองขั้นสูง  ทางรอดของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21” ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2562 เวลา 08.00-16.00 น. ณ อาคารปัญญาวัฒนา   สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-4410601 ต่อ 1201 หรือดาวน์โหลดเอกสาร www.muagoth หัวข้อป... >> อ่านต่อ


การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562
จันทร์ 26 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              สำนักงาน ก.พ. ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562  สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ocsc.go.th/scholarship  , http://scholar.go.th , htpp://uis.ocsc.go.th รับสมัครระหว่างวันที่ 9 พ.ย. – 27 ธ.ค.61 >> อ่านต่อ


รับสมัครพนักงาน
จันทร์ 26 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวรับสมัครงาน

           บ.รักงานพิมพ์ จำกัด  ประกอบกิจการด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ และการผลิตสิ่งพิมพ์ เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่อไปนี้ 1. เจ้าหน้าที่ประเมินราคา           จบการศึกษาด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย                จบการศึกษาด้านการตลาด เทคโนโลยีการพิมพ์ 3. เจ้าหน้าที่เตรียมงานก่อมพิมพ์   จบการศึกษาด้านคอมพิวเตอ... >> อ่านต่อ


ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์แร่ธาตุและโลหะหนักพร้อมติดตั้ง และชุดย่อยดิน จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ศุกร์ 23 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์แร่ธาตุและโลหะหนักพร้อมติดตั้ง และชุดย่อยดิน จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๑๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามรายการ ... >> อ่านต่อ


ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์แปรรูปและควบคุมคุณภาพเครื่องดื่ม จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ศุกร์ 23 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์แปรรูปและควบคุมคุณภาพเครื่องดื่ม จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๓๒๙,๔๒๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ >> อ่านต่อ


ประกาศ การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (ผู้สอน)
ศุกร์ 23 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวรับสมัครงาน

                  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่ง อาจารย์ (ผู้สอน)สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน ๑อัตรา                    ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ และ ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมงาน Big Bad Welf Book Sale Chiang Mai 2018
พฤหัสบดี 22 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

             บริษัท ยิปซี  กรุ๊ป จำกัด ขอเชิญร่วมงาน Big Bad Welf Book Sale Chiang Mai 2018 ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.-9 ธ.ค.61  เพื่อคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด ในราคาพิเศษ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-7280939 >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference “Higher Education for All:Surviving in Times of Change”
พฤหัสบดี 22 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 7th PSU Education  Conference “Higher Education for All:Surviving in Times of Change” ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่ www.psued.org ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  หรือ www.psued.org >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 38 (38 th WUNCA)”
พฤหัสบดี 22 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

           สกอ.  ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 38 (38 th WUNCA)”  ขึ้นในระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม  2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  จ.ภูเก็ต  ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมแจ้งรายชื่อเข้าร่วมผ่านระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ http://www.wunca.uni.net.th/wunca38 หรือ http://www.uni.net.th... >> อ่านต่อ


กลุ่มแม่บ้าน บ้านท่าช้าง สร้างอาชีพเสริมรายได้ด้วยน้ำพริกสับปะรด
พฤหัสบดี 22 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

             ด้วยกลุ่มแม่บ้านแม่วะท่าช้าง ตำบลแม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง ได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ ให้ อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำพริกสับปะรด ให้กับกลุ่มแม่บ้าน บ้านท่าช้าง 15 หมู่ที่ 2 ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 10 คน บรรยากาศการอบรม ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทุกท่าน ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 31 - 40 ทั้งหมด 913


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา