โลโก้เว็บไซต์ จารุวรรณ สุยะ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 ผู้เขียน : จารุวรรณ สุยะ

ขอเชิญร่วมส่งข้อเสนอโครงการสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา
พฤหัสบดี 14 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          แผนงานโครงการสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ขอเชิญผู้สนใจร่วมเสนอโครงการ/กิจกรรม (ย่อย) ตามโครงการ 3 แผนงาน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ประกอบด้วย แผน 2 การยกระดับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ แผน 3 พัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารแบบบูรณาการสหสาขาวิชา แผน 4 การสร้างต้นแบบบริษัทจำลองเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ด้านการเกษตรอาหาร           โดยสามารถส่งแบบเส... >> อ่านต่อ


อาจารย์ คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรจัดอบรมแปรรูปถั่วลิสง
พฤหัสบดี 14 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

          อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปถั่วลิสงแก่คนในชุมชน ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 15 คน ... >> อ่านต่อ


ธอส. ขอเชิญร่วมงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2562
ศุกร์ 8 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ธอส. ขอเชิญร่วมงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่  ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดคลิก   >> อ่านต่อ


ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
พฤหัสบดี 7 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

        ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางหลวงหมายเลข 103 อ.ร้องกวาง – อ.งาว  ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ อ.งาว จ.ลำปาง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณลินดา โยธาคึก เจ้าหน้าที่บริษัทที่ปรึกษาหมายเลขโทรศัพท์ 0 2519 4708 >> อ่านต่อ


สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ขอเชิญร่วมซื้อผลผลิตลองกองจังหวัดอุตรดิตถ์
พฤหัสบดี 7 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ขอเชิญร่วมซื้อผลผลิตลองกองจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและเร่งระบายผลผลิตในพื้นที่ ที่จะออกสู่ตลาดในปริมาณมากในช่วงเดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน 2562  ผู้สนใจประสงค์ช่วยเหลือเกษตรกรติดต่อได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5581 7743 และ 0 5581 7747          ลองกอง เกรด 1 ราคากิโลกรัมละ 21-22 บาท          ลองกอง เกรด 2 ราคากิโลกรัมละ 17-18 บาท   ... >> อ่านต่อ


บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จำกัด รับสมัครงาน ตำแหน่งสัตวบาล (สาขาสัตว์ปีก)
พฤหัสบดี 7 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวรับสมัครงาน

         บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จำกัด รับสมัครงาน ตำแหน่งสัตวบาล (สาขาสัตว์ปีก)  ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-598118 อีเมลล์ hr.manager@golcondaasia.com ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์หรือสิ่งของเพื่อเป็นรางวัลสลากกาชาดและรางวัลมัจฉากาชาด ประจำปี 2563
พฤหัสบดี 7 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

       เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์หรือสิ่งของเพื่อเป็นรางวัลสลากกาชาดและรางวัลมัจฉากาชาด ประจำปี 2563 โดยสามารถบริจาคได้ตั้งแต่วันที่  20 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป แจ้งความประสงค์บริจาคได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ 0 5421 7758 หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง 0 5426 5015 >> อ่านต่อ


อ.คณะวิทย์ ฯ เป็นวิทยากรอบรมทำผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมล้านนา และถั่วเหลืองหมักเตมเป
พุธ 6 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

          อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมล้านนาและถั่วเหลืองหมักเตมเป ให้แก่ ชุมชน ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562 ... >> อ่านต่อ


นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการนานาชาติ The Asean Food Conference 2019 ครั้งที่ 16 ณ เมืองบาหลี
พฤหัสบดี 31 ตุลาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

          นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ  The  Asean Food Conference 2019 ครั้งที่ 16  ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคม 2562 ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับ ทีมงาน สวพ.มทร.ล้านนา ในโอกาสประชุมชี้แจงโครงการวิจัย 64
พฤหัสบดี 31 ตุลาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

          28 ตุลาคม 2562  ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร  พัชรประกิติ  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา และทีมงาน ในโอกาสชี้แจงสร้างความเข้าใจแผนการขับเคลื่อนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ อววน. เพื่อการพัฒนา ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ลำปาง &nbs... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 621


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา