โลโก้เว็บไซต์ จารุวรรณ สุยะ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 ผู้เขียน : จารุวรรณ สุยะ

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) แก่นักศึกษาระดับ ปวส.2 พร้อมเป็นศูนย์บริหารการจัดสอบ 20 สนามสอบ
อาทิตย์ 26 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

         26 มกราคม 2563 ที่อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดสอบการทดสอบทางการาศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2  (ปวส.2) เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ ประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆ และเพื่อให้ผลการทดสอบสามารถสะท้อนภาพของการจัดการศึกษาได้ โดยมีนักศึกษา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางและโรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
พฤหัสบดี 23 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

        22 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางและโรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ อาคารอเนกประสงค์ เพื่อใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยและใช้ในทางการแพทย์ โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมบริจาค ทั้งนี้ได้รับโลหิตทั้งสิ้น 23,600 ซีซี  มีผู้แจ้งความจำนงบริจาคดวงตา 29 ราย และผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะจำนวน 27 ราย         ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ         ที่มาของข... >> อ่านต่อ


สาขาการบัญชี มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมหลักสูตรสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)
พุธ 22 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

          22 มกราคม 2563 สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติการในลักษณะสถานการณ์จำลอง (Simulation) หลักสูตร “สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart  Accountants)  ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2563 โดยมี ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิด ... >> อ่านต่อ


แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ
พุธ 22 มกราคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

       ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง แจ้งนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และ 4  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี รหัส 59,60  และนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน รหัส 61,62 ทุกคน เข้ารับการสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ  ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 โดยนักศึกษาต้องลงทะเบียนผ่านทาง QR Code ตั้งแต่บัดนี้ – 27 มกราคม 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ภาษา โทร 054-342547 ต่อ 134  หรือ นางสาวอภิรดา  คำฟูบุตร 081-2711232 ตรวจสอบรายชื่อห้องสอบและรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก &nbs... >> อ่านต่อ


สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมทำบุญวันขึ้นปีใหม่และวันครูแห่งชาติ
อังคาร 21 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

          16 มกราคม 2563 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563  ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (CB) โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามหน้าที่ชาวพุทธ และเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นศักราชใหม่ ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานสถาปนามหาวิทยาลัย พร้อมรับรางวัลเชิดชูเกียรติ'63
จันทร์ 20 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

          17 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง ร่วมงานสถาปนา ครบรอบ15 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ณ ศาลาราชมงคล  โดยมี รองศาสตราจารย์ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นประธานในพิธี ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง เตรียมจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-Net ปีการศึกษา 2562 แก่นักศึกษาระดับ ปวส.2 26 มกราคมนี้
พฤหัสบดี 16 มกราคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  เตรียมจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-Net ปีการศึกษา 2562 แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2  ในวันที่ 26 มกราคม 2563  สนามสอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อม การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-Net ปีการศึกษา 2562 ระดับสนามสอบ จังหวัดลำปาง
พุธ 15 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

         15 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อม การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-Net ปีการศึกษา 2562  ระดับสนามสอบ จังหวัดลำปาง   โดยมีคณะกรรมการระดับสนามสอบเข้าร่วมประชุม   50  คน          ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยในนามประธานศูนย์สอบ ว่า “การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาต... >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง หารือความร่วมมือทางวิชาการสถานศึกษาจังหวัดแพร่
อังคาร 7 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

         6 มกราคม 2563 ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และ ผศ. กนกวรรณ  เวชกามา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าพบผู้บริหารสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษา พื้นที่จังหวัดแพร่ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันในอนาคตและหารือขอรับทราบแนวทางการแนะแนวการศึกษา โอกาสนี้ได้มอบสื่อมหาวิทยาลัยและของที่ระลึกแก่สถานศึกษา ... >> อ่านต่อ


สถาบันพลังจิตตานุภาพ ขอเชิญร่วมสมัครเรียนครูสมาธิ
อังคาร 7 มกราคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

        สถาบันพลังจิตตานุภาพ  22 วันเชตวัน จ.ลำปาง ขอเชิญร่วมสมัครเรียนครูสมาธิ ไฮเทค  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 083-4712188, 086-7284661 ,096-7803298 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 665


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา