โลโก้เว็บไซต์ จารุวรรณ สุยะ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 ผู้เขียน : จารุวรรณ สุยะ

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
พฤหัสบดี 8 เมษายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง  ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจส่งบทความทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กำหนดตีพิมพ์ 6 ฉบับ สามารถดูรายละเอียดและส่งบทความได้ที่  . https://li01.tci-thaijo.org/index.php/stij  หรือติดต่อคุณสมัชญา  พูลศักดิ์ โทรศัพท์ 087-5680296 >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมเวทีเขย่าทัศน์เพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ฯ
จันทร์ 5 เมษายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนลำปางขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนา “เขย่าทัศน์เพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ และสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่จังหวัดลำปาง ในวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 08.30-13.30 น. ณ สโมสรนายทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ.ลำปาง >> อ่านต่อ


ม.แม่ฟ้าหลวงเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
จันทร์ 5 เมษายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

     สำนักวิชาศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิตและหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพเปิดรับสมัครถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2564 รายละเอียดคลิก >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดสอบ V-NET ด้วยระบบดิจิทัล
เสาร์ 3 เมษายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2563 แก่คณะกรรมการระดับสนามสอบจังหวัดลำปาง และจังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2564  ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระมหาเจษฎาราชเจ้า
พุธ 31 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 31 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ  อินทร์นารี  นำข้าราชการ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี  วางพานพุ่ม ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และกล่าวคำประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ  เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแข่งขันกีฬา อ.พ.ร.สัมพันธ์ 64 เชื่อมสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง พร้อมรับมอบธงเจ้าภาพจัดแข่งขันในปี 65
อังคาร 30 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

          26 มีนาคม 2564  ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดลำปาง ( อ.พ.ร.สัมพันธ์)  ประจำปี 2564  ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตลำปาง เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดลำปาง          สำหรับการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำป... >> อ่านต่อ


อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์
อังคาร 30 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

          ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์  อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไดฟูกุลำไย แยมลำไย และแยมสตรอเบอร์รี่ สตรอเบอร์รี่ แก่พนักงานโรงงานเชียงราย โฮมเมด ไอศกรีม จำนวน 8 คน  ณ บริษัท เชียงราย โฮมเมด ไอศกรีม จำกัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ 64
อังคาร 30 มีนาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

       สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สมัครเข้าร่วมโครงการด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ หมดเขตรับสมัคร วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 16.30 น.  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 2209 3755 >> อ่านต่อ


แจ้งหลักสูตรอบรมสำหรับสถานประกอบการ
อังคาร 30 มีนาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมระยะสั้น 23 หลักสูตรสำหรับสถานประกอบการ  ตามรายละเอียดแนบ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาวสุริยาพร  สุต๋าคำ โทรศัพท์ 0 5392 1444 ต่อ 2014 หรือเฟสบุ๊ก : BEU หน่วยพัฒนาศักยภาพทางด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ หัวข้อการอบรม >> อ่านต่อ


กรมประมงเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ
อังคาร 30 มีนาคม 2564 / ข่าวรับสมัครงาน

          กรมประมงเปิดรับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน จำนวน 42 อัตรา และตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 3 อัตรา และตำแหน่งพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน 4 อัตรา ผู้สนใจสมัครได้ทางระบบอินเตอร์เนต ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม -12 เมษายน 2564 ที่ http://fisheries.thaijobjob.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 0 2579 5594 >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 871


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา