โลโก้เว็บไซต์ จารุวรรณ สุยะ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 ผู้เขียน : จารุวรรณ สุยะ

อาจารย์คณะวิทย์ เป็นวิทยากร จัดแปรรูปถั่วลิสงแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้าน ตำบลเสริมขวา
พุธ 16 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

          15 มกราคม 2562 อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปถั่วลิสง แก่กลุ่มผู้ปลูกถั่วลิสง วิสาหกิจชุมชนแม่บ้าน ตำบลเสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ... >> อ่านต่อ


สวทช. เชิญร่วมฝึกอบรม หลักสูตร Information Technology & Management Professional Training Program : ITM 2019
พุธ 16 มกราคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

     สถาบันวิทยาการ สวทช.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญร่วมฝึกอบรม หลักสูตร Information Technology & Management Professional Training Program : ITM 2019 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรขององค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ณ  ห้องอบรม ชั้น 6 อาคาร สวทช. กระทรวงวิทยาศ่าสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 ผู้สนใจสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nstdaacademy.com/trainingprogram และ >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์
อังคาร 15 มกราคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลสง (ธนาคารกรุงเทพ) ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562 หัวข้อ “สิ่งประดิษฐ์เครื่องจักรกล พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 (นับจากวันประทับตราไปรษณีย์) ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://createc.most.go.th/node/1574 รายละเอียดตามไฟล์แนบ >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมงานน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนครลำปาง ประจำปี 2562
อังคาร 15 มกราคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

จังหวัดลำปางขอเชิญร่วมงานน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนครลำปาง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 17-22 มกราคม 2562 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนครลำปาง ตำยบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการดำเนินงานตรานนยบายของรัฐบาลในการปฏิบัติงานเพื่อเสร้มสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของจังหวัดลำปาง เสริมสร้างจิตสำนึกการเคารพเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ >> อ่านต่อ


ขยายรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า
จันทร์ 14 มกราคม 2562 / ข่าวรับสมัครงาน

         ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มีความประสงค์จะขยายรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์  สังกัดหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  จำนวน ๑ อัตรา  ... >> อ่านต่อ


อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรจัดอบรมแปรรูปสับปะรด
จันทร์ 14 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

          ด้วยความร่วมมือระหว่างคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์  อ.วัชรี เทพโยธิน นางสาวกัญญารัตน์ โพธิตา เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง และนักศึกษาปี 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำแยมสับปะรด ในวันที่ 11 มกราคม 2562 ให้กับก... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงานและการจัดพิธีการ
ศุกร์ 11 มกราคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ชมรมพัฒนาบุคลิกภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงานและการจัดพิธีการ รุ่นที่ 1 เสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อ.เมือง จ.ลำปาง กำหนดส่งใบสมัครไยใน 23 มกราคม 2562 ค่าลงทะเบียน 900 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 093-0284758 /065-1577424 รายละเอียดหลักสูตร >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขัน วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง จังหวัดลำปาง
ศุกร์ 11 มกราคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญร่วมแข่งขัน วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง จังหวัดลำปาง  ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562  ผู้สนใจสมัครได้ที่ www.lpch.go.th/run  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 054-335262-8 ต่อ 339 หรือ 169 หรือคุณรัชนี ฝั้นปันวงค์ 093-1391591 รายละเอียดการจัดกิจกรรม >> อ่านต่อ


ม.ขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าสึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 62
ศุกร์ 11 มกราคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มกราคม 2562 ผู้ในใจดูรายละเอียดการสมัครและสมัครออนไลน์ได้ที่ http://gs.kku.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-4320-2420 , 088-0620132 >> อ่านต่อ


การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ
ศุกร์ 11 มกราคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.0410.3/ว 6 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560) งบทดลอง GFMIS ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายละเอียดดังเอกสารแนบ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 427


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา