โลโก้เว็บไซต์ จารุวรรณ สุยะ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 ผู้เขียน : จารุวรรณ สุยะ

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวต่างประเทศ ตำแหน่งผู้สอน
พฤหัสบดี 12 กันยายน 2562 / ข่าวรับสมัครงาน

          ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวต่างประเทศ ตำแหน่งผู้สอน  วุฒิปริญญาตรี สังกัด ศูนย์ภาษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จึงขอประกาศผลสอบคัดเลือก  โดยให้ผู้ที่สอบคัดเลือกได้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน  2562  ณ  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  กองบริหารทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง           >> อ่านต่อ


ธนาคารออมสินสาขาแม่ทะ จัดบูธประชาสัมพันธ์เปิดบัญชีเงินฝากและให้บริการ Mobile Banking (MyMo) พร้อมสิทธิ์ลุ้นรับทุนการศึกษา
พฤหัสบดี 12 กันยายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          ระหว่างวันที่ 24 -25 กันยายน 2562  ธนาคารออมสินสาขาแม่ทะ จะเข้ามาตั้งบูธประชาสัมพันธ์การเปิดบัญชีเงินฝากและให้บริการ Mobile Banking (MyMo) แก่นักศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาที่สมัครใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) มีสิทธิ์ลุ้นรับทุนการศึกษาของธนาคารออมสินเขตลำปาง รวมทั้งสิ้น 53 ทุนการศึกษา โดยธนาคารจะตั้งบูธประชาสัมพันธ์ ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เวลา 11.00-13.00 น. จึงแจ้งให้กับนักศึกษาและผู้สนใจได้รับทราบโดยทั่วกัน >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมงานเดิน-วิ่ง การกุศล RMUTL RUN 2020
พฤหัสบดี 12 กันยายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญร่วมแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล “RMUTL RUN 2020 ในวันที่ 19 มกราคม 2563  ระหว่างเวลา 04.00-10.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 15 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและบุคลากร ตลอดจนนำรายได้จากการจำหน่ายบัตรไปใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่  ... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เปิดรับสมัครงาน
พฤหัสบดี 12 กันยายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน

          วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคลากรสายที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในสายสอนและบุคลากรส่งเสริมการศึกษาหลายอัตรา ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 5321 3061 ต่อ 401 สมัครด้วยตนเองทุกวันจันทร์-วันเสาร์  ระหว่างเวลา 08.00-16.30 น. สมัครออนไลน์และรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครคลิก www.lannapoly.ac.th >> อ่านต่อ


โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง แจ้งทำลายเอกสารประวัติผู้มารับบริการที่ขาดการติดต่อเกิน 3 ปี
พฤหัสบดี 12 กันยายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

         โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กรมการแพทย์ จะดำเนินการทำลายเอกสารประวัติผู้มารับบริการที่ขาดการติดต่อเกิน 3 ปี โดยจะทำลายเอกสารประวัติผู้มารับบริการสำหรับผู้ป่วยที่เสียชีวิตและผู้ที่มารับบริการตรวจค้นมะเร็งในระยะเริ่มแรก (ตรวจสุขภาพ) หากผู้มารับบริการท่านใดต้องการขอรับเอกสารประวัติดังกล่าว ขอให้ติดต่อสอบถามและขอรับได้ที่งานเวชทะเบียนและสถิติ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง โทรศัพท์ 054-335262-8 ต่อ 223 , 214 และ 109 ในวันเวลาราชการ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 >> อ่านต่อ


การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ สิงหาคม 2562
อังคาร 10 กันยายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ขอเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี (หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.0410.3/ว6 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560)            การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ สิงหาคม 2562 >> อ่านต่อ


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชาวต่างประเทศ
อังคาร 10 กันยายน 2562 / ข่าวรับสมัครงาน

               ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ  ตำแหน่งผู้สอน (ลูกจ้างชั่วคราว) สังกัด ศูนย์ภาษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  วุฒิปริญญาตรี ไปแล้วนั้น บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว  ทางคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบดังรายนามในเอกสารแนบ... >> อ่านต่อ


นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและบริการ จัดสัมมนาโครงการ “Photo for Tourism ต๊ะตอนยอน ออนท่ามะโอ” ส่งเสริมทักษะด้านการถ่ายภาพ เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยว
จันทร์ 9 กันยายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

          9 กันยายน 2562 นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการ  “Photo for Tourism ต๊ะตอนยอน  ออนท่ามะโอ” เพื่อสร้างความรู้ และถ่ายทอดเทคนิคในการถ่ายภาพสมาร์ทโฟนให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา  โดยได้รับเกียรติจากคุณภาคภูมิ  เรืองสิร์กุล เป็นวิทยากร ... >> อ่านต่อ


ชมรมสื่อสร้างสรรค์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาในการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
จันทร์ 9 กันยายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

          ชมรมสื่อสร้างสรรค์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์  สร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาสมาชิกชมรมในการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน 2562 ณ อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดมีอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมให้ความรู้ด้านการผลิตอย่างหลากหลาย ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรม แปรรูปสับปะรด
จันทร์ 9 กันยายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

          3 กันยายน 2562 อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการแก่กลุ่มผู้ปลูกสับปะรด และวิสาหกิจชุมชน บ้านเสด็จ ต.เสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน 40 คน           การจัดอบรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในการพันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัย  จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ จ.ลำปาง  เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 575


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา