โลโก้เว็บไซต์ จารุวรรณ สุยะ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 ผู้เขียน : จารุวรรณ สุยะ

มทร.ล้านนา ลำปาง แจ้งกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
พฤหัสบดี 18 เมษายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ส่งสำเนาหนังสือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องการจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 19-23  สิงหาคม 2562 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ฝ่ายกิจการ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส สืบสานประเพณีปีใหม่เมือง 62
อังคาร 30 เมษายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

          26 เมษายน 2562 ที่อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดงานรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส สืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2562  เพื่อขอพรและแสดงความกตัญญูต่อผู้อาวุโส โดยมีดร.สุพล  ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานในพิธี ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานดำหัวอาจารย์อาวุโสและอธิการบดี 62 สืบสานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง
จันทร์ 29 เมษายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

          25 เมษายน 2562 ดร.สุรพล  ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ร่วมรดน้ำดัวหัวอาจารย์อาวุโสและอธิการบดี  ในงานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ราชมงคลล้านนา  2562  ณ ลานอาคารอำนวยการ เพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลปีใหม่ของไทย ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานวันรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 62
ศุกร์ 26 เมษายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

          25 เมษายน 2562 คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะในงานวันรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2562 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เกาะคา จ.ลำปาง เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทย ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง นำ 2 ผลงานวิจัย คว้า 11 รางวัลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับโลก
พุธ 17 เมษายน 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำ 2 ผลงานวิจัย คว้า 11 รางวัลระดับโลก ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ XXII Moscow International Salon of Inventions and Innovation Technologies (ARCHIMADES 2019) ระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2562  ณ กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย  โดยมี รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมเดินทางให้กำลังใจ ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบ TCAS2 โควตา
พฤหัสบดี 11 เมษายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

          11 เมษายน 2562 ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบ TCAS2  โควตา ณ อาคารเอกประสงค์ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562 ... >> อ่านต่อ


อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
พุธ 10 เมษายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

          อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  เป็นวิทยากรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปสินค้าเกษตร แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้าน ตำบลเสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ระหว่างวันที่ 3 - 4 เมษายน 2562 เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างรายได้แก่ชุมชน ... >> อ่านต่อ


BALA ลำปาง จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2561 พร้อมนำแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการปี’62
อังคาร 9 เมษายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

          5 เมษายน 2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2561 และหารือแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อพัฒนาพร้อมกำหนดเป็นเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนอของแต่ละหลักสูตรในคณะ โดยมี ดร.พวงทอง  วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม ... >> อ่านต่อ


คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน BRIC ณ ห้องเรียนต่างประเทศ
อังคาร 9 เมษายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

                  คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน BRIC  ณ ห้องเรียนต่างประเทศและห้องเรียนอาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษารูปแบบร่วมการเรียนการสอน Brawijaya-RMUTLL International Class Program (BRIC Programe 2019) ณ   ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 3... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
เสาร์ 6 เมษายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

          เช้านี้ (6 เมษายน 2562) อาจารย์พงษ์เทพ  ไพบูลย์หวังเจริญ หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2562   ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดยมีนายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 511


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา