โลโก้เว็บไซต์ จตุพร โปธาคำ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 ผู้เขียน : จตุพร โปธาคำ


ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา พร้อมปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของจังหวัดลำปาง
พุธ 30 ธันวาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา พร้อมปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของจังหวัดลำปาง ดร.สุเทพ ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) เปิดเผยว่า ในฐานะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ขอให้ความมั่นใจกับผู้ปกครองนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อยู่ตลอดเวลา โดยมีการประ... >> อ่านต่อ


อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำพริกตาแดง น้ำพริกปลาย่าง น้ำพริกกากหมู และน้ำพริกหมูหยอง บ้านล้อมแรด แรด อ.เถิน จ. ลำปาง 
พุธ 30 ธันวาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และกลุ่มแม่บ้าน บ้านล้อมแรด หมู่ที่ 4 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จ. ลำปาง เป็นกลุ่มทำอาหารขาย และ อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำพริกตาแดง น้ำพริกปลาย่าง น้ำพริกกากหมู และน้ำพริกหมูหยอง จำนวน 10 คน ในวันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2563 ณ บ้านล้อมแรด หมู่ที่ 4 ต.ล้อมแรด อ... >> อ่านต่อ


โรงเรียนเมืองมายวิทยาเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนร่วมกันกับ มทร.ล้านนา ลำปาง และศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
จันทร์ 28 ธันวาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนเมืองมายวิทยาเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนร่วมกันกับ มทร.ล้านนา ลำปาง และศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วันไชย คำเสน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมศักดิ์ นนทมาลย์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองมายวิทยา ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 &nbs... >> อ่านต่อ


ชมรมค่ายซอมพออาสา ปีที่ 5 มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับบริษัทอีซี่บาย จำกัด (มหาชน) ส่งมอบชุดคอมพิวเตอร์ สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และเงินสนับสนุนอุปกรณ์การเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนบ้านจำปุย อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
ศุกร์ 25 ธันวาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

ชมรมค่ายซอมพออาสา ปีที่ 5 มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับบริษัทอีซี่บาย จำกัด (มหาชน) ส่งมอบชุดคอมพิวเตอร์ สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และเงินสนับสนุนอุปกรณ์การเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนบ้านจำปุย อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ดร.พวงทอง วังราษฏร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ และนายทาเคโอะ โอกาวะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทอีซี่บาย จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบชุดคอมพิวเตอร์ สื่อการเรียนการสอ... >> อ่านต่อ


คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรฯ สภาวิศวกรร่วมประชุมและตรวจห้องปฏิบัติการ เพื่อรับรองปริญญาฯสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง
พฤหัสบดี 24 ธันวาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรฯ สภาวิศวกรร่วมประชุมและตรวจห้องปฏิบัติการ เพื่อรับรองปริญญาฯสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง วันนี้ (24 ธ.ค.63) ที่ห้องประชุมชั้น 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) ดร.สุเทพ ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง กล่าวต้อนรับคณะกรรมการสภาวิศวกรเพื่อพิจารณารับรองปริญญาฯ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วันไชย คำเสน รอง... >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรฯ ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
พฤหัสบดี 24 ธันวาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

เช้าวันนี้ (24 ธ.ค.63) ดร.สุเทพ ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี ลำปาง นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลกร มทร.ล้านนา ลำปาง และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร-มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล... >> อ่านต่อ


ศูนย์ภาษา สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดงาน วันคริสต์มาส Christmas Day 2020 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก และเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาส
พุธ 23 ธันวาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

ศูนย์ภาษา สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดงาน วันคริสต์มาส Christmas Day 2020 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก และเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาส วันนี้ (23 ธ.ค.63) ที่ห้องเธียรเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) ดร.สุเทพ ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส Christmas Day 2020 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้มาตรการป... >> อ่านต่อ


สาขาศิลปศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ทำบุญสาขาฯ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
อังคาร 22 ธันวาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

เช้าวันนี้ (22 ธ.ค.63) ที่บริเวณห้องโถง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) ดร.สุเทพ ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นประธานประกอบพิธีทางศาสนาทำบุญสาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ปัจจุบัน อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า เข้าร่วมพิธีประกอบพิธีทำบุญดังกล่าว ทั้งนี้การประะกอบพิธีทำบุญสาขาศิลปศาสตร์ในครั้งนี้ มีวัตถุเพื่อให้น... >> อ่านต่อ


คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมสำหรับการอนุญาตในการดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มทร.ล้านนา ลำปาง
พฤหัสบดี 17 ธันวาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมสำหรับการอนุญาตในการดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มทร.ล้านนา ลำปาง วันนี้ (17 ธ.ค.63) ที่ห้องประชุม อาคารกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง ) ดร.สุเทพ ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง ให้การต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ในโอกาสเข้าตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมสำหรับการอนุญาตในการดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มทร.ล้านนา ลำ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 178


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา