โลโก้เว็บไซต์ จตุพร โปธาคำ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 ผู้เขียน : จตุพร โปธาคำ

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2564
อังคาร 6 เมษายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (6 เม.ย.64) อาจารย์พงษ์เทพ ไพบูลย์หวังเจริญ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง  นำข้าราชการ คณาจารย์ บุคลากร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2564 ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและประกอบพิธีทางศาสนา  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทั... >> อ่านต่อ


สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2563 
จันทร์ 29 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร  สุรินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  (มทร.ล้านนา ลำปาง) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ฉัตรทินวัฒน์  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง อุตสาหกรรม 4.0 สำหรับวิศวกรรมอุตสาห... >> อ่านต่อ


สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดฝึกอบรมอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งทางการเกษตร หรือ Internet of Things Agriculture เพื่อการทำเกษตรอัจฉริยะ
จันทร์ 29 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งทางการเกษตร หรือ Internet of Things Agriculture เพื่อการทำเกษตรอัจฉริยะ วันนี้ (29 มี.ค.64) ที่ห้องศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้  ชั้น 6 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง กล่าวเปิดโครงการ การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีอินเทอร์เน... >> อ่านต่อ


สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมนักศึกษาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Minitab เตรียมความพร้อมออกฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2563
อังคาร 23 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมนักศึกษาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Minitab เตรียมความพร้อมออกฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร สุรินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  (มทร.ล้านนา ลำปาง) เปิดเผยว่า สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดฝึกอบรมนักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2563 เรื่องการใช้สถิติในการควบคุมกระบวนการโด... >> อ่านต่อ


สาขาการบัญชี มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี
จันทร์ 22 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ (22 มีนาคม 2564) หลักสูตรการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมี ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรม ... >> อ่านต่อ


สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา จัดโครงการวิจัย "บวรชราสุข นวัฒกรรมการจัดการชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยในศตวรรษที่ 21
ศุกร์ 19 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา จัดโครงการวิจัย "บวรชราสุข นวัฒกรรมการจัดการชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยในศตวรรษที่ 21 วันนี้ (19 มี.ค.64) ดร.สุเทพ ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) กล่าวเปิด โครงการวิจัย "บวรชราสุข นวัฒกรรมการจัดการชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ 15–603 ชั้น 6 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 84 พรรษา (มทร.ล้านนา ลำปาง) โดยมี คณาจารย์ นักวิจัย สถาบัน... >> อ่านต่อ


หลักสูตรบริหารธุรกิจ(การตลาด) จัดกิจกรรม "เสน่ห์วันวานเทศกาลงานวัด" เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะความรู้ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการตลาด
พฤหัสบดี 11 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรบริหารธุรกิจ(การตลาด) จัดกิจกรรม "เสน่ห์วันวานเทศกาลงานวัด" เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะความรู้ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการตลาด เมื่อวานนี้ (10 มี.ค.64) ที่บริเวณลานกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ(การตลาด) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการเสน่ห์วันวานเทศกาลงานวัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานโดยใช้ทักษะความรู้ที่มีความสอดคล้องกับวิชาในหลักสูตรเพื่... >> อ่านต่อ


คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเมืองปานวิทยา เข้าศึกษาดูงาน มทร.ล้านนา ลำปาง เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทางวิชาการ และศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
พฤหัสบดี 11 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเมืองปานวิทยา เข้าศึกษาดูงาน มทร.ล้านนา ลำปาง เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทางวิชาการ และศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน เมื่อวานนี้ (10 มี.ค.64) ที่ห้องประชุมซอมพอ ชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) รองศาสตราจารย์ ดร.วันไชย คำเสน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเมืองปานวิทยา อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ในการเข้าศึกษาดูงาน มทร.ล้านนา ลำปาง ภายใต... >> อ่านต่อ


อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปอาหารจากพืชผักผลไม้ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลแม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
จันทร์ 8 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปอาหารจากพืชผักผลไม้ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลแม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ด้วยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์  ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้... >> อ่านต่อ


อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทำไดฟูกุ หมูแดดเดียว ไส้อั่ว หมู่แผ่น ให้กับกลุ่มสัมมาชีพ บ้านขัวแคร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
พฤหัสบดี 4 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทำไดฟูกุ หมูแดดเดียว ไส้อั่ว หมู่แผ่น ให้กับกลุ่มสัมมาชีพ บ้านขัวแคร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ด้วยความร่วมมือระหว่าง กลุ่มสัมมาชีพ หมู่ที่ 1 บ้านขัวแคร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์  ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย ผู้จัดการคลิน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 199


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา