โลโก้เว็บไซต์ จตุพร โปธาคำ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 ผู้เขียน : จตุพร โปธาคำ

คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง นำผลิตภัณฑ์จากการส่งเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพสับปะรด และการสร้างมูลค่าสับปะรดตำบลเสด็จฯ ร่วมงาน Lanna Expo 2020 จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18-27 กันยายน 2563
พุธ 23 กันยายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง นำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการส่งเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพสับปะรด และการสร้างมูลค่าสับปะรดตำบลเสด็จฯ ร่วมออกบูธจัดนิทรรศการด้าน วิทยาศาตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ ในงาน Lanna Expo 2020 จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18-27 กันยายน 2563 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง ) เข้าร่วมจัดนิทรรศการด้าน วิทยาศาตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ ในงาน Lanna Expo 2020 จังหวัดเชียงใหม่  ตามแนวคิด "กินดี... >> อ่านต่อ


อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการฯ และคณะทำงาน ลงพื้นที่ประชุมหารือความร่วมมือเพื่อทำโครงการนวัตกรรมกัญชงพืชเศรษฐกิจใหม่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
พุธ 16 กันยายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการฯ และคณะทำงาน ลงพื้นที่ประชุมหารือความร่วมมือเพื่อทำโครงการนวัตกรรมกัญชงพืชเศรษฐกิจใหม่ สร้างงานสร้างอาชีพพื้นที่ภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง วันนี้ (16 ก.ย.63) ที่ห้องประชุม อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ดร.สุเทพ ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวต้อนรับ นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะทำงาน ในการลงพื้นที่ประชุมหารือความร่... >> อ่านต่อ


คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับและแสดงความดีกับศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
อาทิตย์ 13 กันยายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับและแสดงความดีกับศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ม... >> อ่านต่อ


รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรและความมั่นคงอาหารปลอดภัยของจังหวัดลำปาง ณ มทร.ล้านนา ลำปาง
ศุกร์ 11 กันยายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง "ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรและความมั่นคงอาหารปลอดภัยของจังหวัดลำปาง" ณ มทร.ล้านนา ลำปาง วันนี้ (11 ก.ย.63) ที่ห้องประชุม อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง "ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรและความมั่นคงอาหารปลอดภัยของจังหวัดลำปาง" จัดโดยหลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต พืชศาสตร์ ( วท.ม.พืชศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล... >> อ่านต่อ


คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน ประจำปี 63
พฤหัสบดี 3 กันยายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร สุรินทร์ รองผู้อำนวยการกองการศึกษาฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) เปิดเผยว่า วันนี้ (3 กันยายน 2563) คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมนำเสนอผลการกดำเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ประจำปี 2563 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีคณะผู้บริหาร บุคลากรและเจ้าหน้าที่คลีนิคเทคโนโลยี เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ได้แก่ ผู้ช่วยศาตราจารย์จรูญ สุนทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านน... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดฝึกอบรมการ Cupping เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกาแฟพิเศษ รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพธุรกิจกาแฟพิเศษแบบครบวงจรในเขตภาคเหนือมุ่งมาตรฐานส่งออกตามโมเดลทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด
จันทร์ 24 สิงหาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดฝึกอบรมการ Cupping เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกาแฟพิเศษ รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพธุรกิจกาแฟพิเศษแบบครบวงจรในเขตภาคเหนือมุ่งมาตรฐานส่งออกตามโมเดลทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด ที่อาคาร Coffee Go Green สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) โครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพธุรกิจกาแฟพิเศษแบบครบวงจรในเขตภาคเหนือมุ่งมาตรฐานส่งออกตามโมเดลทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด และหลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ มทรล้าน... >> อ่านต่อ


หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับประมงจังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ
จันทร์ 24 สิงหาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับประมงจังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวคิดและเทคนิคการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในยุค New Normal" ให้กับยุวเยาวชน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมร้านอาหารแอ่วอิ่ม ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง คณาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมประกวดผลิตสื่อคลิปวิดิโอและอินโฟกราฟฟิก
พฤหัสบดี 30 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

        ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะจัดการประกวดผลิตคลิปวิดิโอและอินโฟกราฟฟิก DigiFam Awards ภายใต้โครงการ “Healthy  Digital Family  เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ปีที่ 2 ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนให้ความรู้และความเข้าใจเรื่องการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์มานำเสนอเป็นผลงาน  ตามแนวคิดหลัก “Reset Mindset เข... >> อ่านต่อ


สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีคุรุบูชา หรือ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
พฤหัสบดี 30 กรกฎาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (30 ก.ค63) ที่อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) ดร.สุเทพ ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเป็นประธานกล่าวเปิด "พิธีคุรุบูชา" หรือ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งจัดโดยสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง โดยมีตัวแทนนักศึกษาแต่ละหลักสูตร นำพานเข้าร่วมในพิธีไหว้ครู ประกอบด้วย 3 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิศวกรรมศาสตร์  ทั้งนี้พิธีไหว้ครูเป็น... >> อ่านต่อ


อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหารฯ กระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน พร้อมพาวิสาหกิจชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
พฤหัสบดี 30 กรกฎาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

ด้วยความร่วมมือระหว่าง กศน.อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่ และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์  ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน โดยได้พาวิสาหกิจชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด 60 คน เข้าศึกษาดูงาน ไอติมบ้านดง ลำปาง กลุ่มเพาะเห็ดบ้านท่าล้อ ลำปาง ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านเพาะรัก ลำปาง และข้าวแต๋นทวีพรรณ อำเภอเกาะคา ลำปาง ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 บรรยากาศการศึกษาดูง... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 130


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา