โลโก้เว็บไซต์ จตุพร โปธาคำ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 ผู้เขียน : จตุพร โปธาคำ

อาจารย์ชัยธวัช จารุทรรศน์ เป็นตัวแทนผู้เกษียณ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมเสวนา คนรุ่นใหม่กับการปรับตัวในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ ผ่านแอพพลิเคชั่น zoom 
อังคาร 21 กันยายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ชัยธวัช จารุทรรศน์ เป็นตัวแทนผู้เกษียณ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมเสวนา คนรุ่นใหม่กับการปรับตัวในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ ผ่านแอพพลิเคชั่น zoom  วันนี้ (21 กันยายน 2564) อาจารย์ชัยธวัช จารุทรรศน์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) เป็นตัวแทนผู้เกษียณ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมเสวนาหัวข้อ “คนรุ่นใหม่กับการปรับตัวในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ” ซึ่งมีพิธีเปิดการเสวนาฯโดยรองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที... >> อ่านต่อ


สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีไหว้ครู คุรุบูชา ประจำปีการศึกษา 2564 สืบสานประเพณีไทยและเคารพนอบน้อมกตัญณูต่อครู อาจารย์ ภายใต้มาตราการป้องกันโควิด-19
พฤหัสบดี 16 กันยายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีไหว้ครู คุรุบูชา ประจำปีการศึกษา 2564 สืบสานประเพณีไทยและเคารพนอบน้อมกตัญณูต่อครู อาจารย์ ภายใต้มาตราการป้องกันโควิด-19 เช้าวันนี้ (16 กันยายน 2564) ดร.สุเทพ ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) เป็นประธานประกอบพิธีไหว้ครู "คุรุบูชา" ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งจัดโดยสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีไทยอันดีงามและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษ... >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Young Inventors) ประจำปีการศึกษา 2564
พุธ 15 กันยายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Young Inventors) ประจำปีการศึกษา 2564 วันนี้ (15 กันยายน 2564) ที่อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Young Inventors) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี... >> อ่านต่อ


อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง ให้คำแนะนำ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหน่อไม้อย่างปลอดภัย
พุธ 8 กันยายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง ให้คำแนะนำ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหน่อไม้อย่างปลอดภัย ด้วยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง  โดย อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรบรรยาย ให้คำแนะนำ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหน่อไม้ โดยครู ได้เตือนให้ทำหน่อไม้ในภาชนะปิดสนิทให้ปรับ... >> อ่านต่อ


โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมการพัฒนาทักษะการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือน “การปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงปลาในระบบอควาโปนิกส์” ตำบลบ้านเสด็จ และตำบลบุญนาคพัฒนา
อังคาร 7 กันยายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมการพัฒนาทักษะการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือน “การปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงปลาในระบบอควาโปนิกส์” ตำบลบ้านเสด็จ และตำบลบุญนาคพัฒนา โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) จัดอบรมการพัฒนาทักษะการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือน พร้อมติดตั้งระบบการปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงปลาในระบบอควาโปนิกส์" ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2564 ในพื้นที่ตำบลบ้าน... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมลงนามความร่วมมือบริการวิชาการกับ อบต.บุญนาคพัฒนา ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)
อังคาร 31 สิงหาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ (31 สิงหาคม 2564) ที่ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือการบริการวิชาการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง กับนายทิศ  พรมปิงเครือ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)  โดยมีคณะผู้บริหารของ 2 องค์กรร่วมพิธีพร้อมรับฟังการสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่ตำบลบุญนาคพัฒ... >> อ่านต่อ


อาจารย์ คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้อาจารย์ คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนผู้ปลูกสับปะรด ตำบลบ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง
อังคาร 31 สิงหาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

ด้วยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ ลำปาง โดย อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำผลิตภัณฑ์สับปะรด เช่น ซีเรียลบาร์สับปะรด ไดฟูกุสับปะรด แยมสับปะรด น้ำพริกสับปะรด น้ำสลัดสับปะรด แซนด์วิชทูนา  ให้แก่ ชุมชนผู้ปลูกสับปะรด ตำบลบ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง ในวันที่ 29 สิงหาคม... >> อ่านต่อ


ผลงานนวัตกรรมกระบวนการผลิตกาแฟ COFFIVINO จากทีมนักวิจัยไทย Arabica Research Team มทร.ล้านนา ลำปาง คว้า 3 รางวัล จากงานประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ “The 6th International Invention Innovation Competition in Canada (iCAN 2021)" ณ เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา
จันทร์ 30 สิงหาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

ผลงานนวัตกรรมกระบวนการผลิตกาแฟ COFFIVINO จากทีมนักวิจัยไทย Arabica Research Team มทร.ล้านนา ลำปาง คว้า 3 รางวัล จากงานประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ “The 6th International Invention Innovation Competition in Canada (iCAN 2021)" ณ เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ จิตรเจริญ หัวหน้าทีมวิจัย Arabica Research Team มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) เปิดเผยว่า ผลงานนวัตกรรมกระบวนการผลิตกาแฟ COFFIVINO: A New Era of Coffee Fermentation ได้รับรางวัลจากงา... >> อ่านต่อเทศบาลเมืองพิชัยเข้าปรึกษาหารือกับมทร.ล้านนา ลำปาง เกี่ยวกับการจัดสร้างสวนสาธารณะพื้นที่บ้านสันติสุข ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างแรกแก้วให้ประเทศ
พฤหัสบดี 5 สิงหาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

เทศบาลเมืองพิชัยเข้าปรึกษาหารือกับมทร.ล้านนา ลำปาง เกี่ยวกับการจัดสร้างสวนสาธารณะพื้นที่บ้านสันติสุข ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างแรกแก้วให้ประเทศ ดร.สุเทพ ทองมา ผู้ช่วยอธิกาบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) เปิดเผยว่า วันนี้ (5 สิงหาคม 2564) นายนิธิ อุณหเลขจิตร รองนายกเทศมาตรีเมืองพิชัย เข้าพบเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดสร้างสวนสาธาณะในพื้นที่บ้านสันติสุข ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นความร่วมมือในการบริการวิชาการระหว่าง ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 221


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา