โลโก้เว็บไซต์ 5-ทีม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 Tags : 5-ทีม

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบ 3/2559
จันทร์ 4 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

       2 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบ 3/2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน และระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี จำนวนกว่า 70 คน เข้ารับการสอบสัมภาษณ์       ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ สุยะ >> อ่านต่อ


คณะนักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับทีมงาน สวพ. ในโอกาสประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย Concept paper ประจำปี 2561
พุธ 8 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

       8 มิถุนายน 2559 คณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับ ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพร้อมทีมงานในโอกาสประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คณาจารย์นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการ concept paper ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยมี ผศ.วิทยา  วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวต้อนรับคณะทำงาน       ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา ผู้อ... >> อ่านต่อ


ทีมงานวิจัยโครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากอ้อยนำทีมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย บ้านสบจาง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
อังคาร 10 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

ด้วยทีมงานวิจัยโครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากอ้อยเพื่อสร้างมูลค่าและรายได้เพิ่มแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ร่วมกับคณะวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ผศ.ดร.อุเทน คำน่าน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ รองหัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุลอาจารย์ประจำสาขาพืชศาสตร์ ทีมส่งเสริมการปลูก อาจารย์สรวิทย์ ปานพินิจ คณะบริหารธุ... >> อ่านต่อ


องค์การนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประกวด Rmutl Music Award 2015 และ Rmutl Mr Miss and lady boy 2015 เฟ้นหาตัวแทนเข้าแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32
พฤหัสบดี 21 มกราคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

    องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมประกวด Rmutl Music Award 2015 และ Rmutl Mr Miss and lady boy 2015 ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เพื่อคัดเลือกวงดนตรีและนักศึกษาที่มีความสามารถ บุคลิกดี มีความมั่นใจ  เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมแข่งขันในงานกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 “สุวรรณภูมิเ... >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและราชมงแฟร์’ 59 อย่างคึกคัก
เสาร์ 9 มกราคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ลำปาง ได้จัดทำบอร์ดวิชาการ กิจกรรมสอยดาว จำหน่ายผลิตภัณฑ์ เช่น ซีอิ้ว ลำไยกระป๋อง น้ำผลไม้ เช่น น้ำมะเกี๋ยง น้ำมะม่วง น้ำผลห... >> อ่านต่อ


วันเด็กปีนี้นี้ พ่อแม่ผู้ปกครองพาบุตรหลาน ตะลุย!งานวันเด็กแห่งชาติและราชมงคลลำปางแฟร์’59 พร้อมลุ้นโชครับลูกโคกลับบ้าน
เสาร์ 9 มกราคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติและราชมงคลแฟร์’59 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก ฯพณฯ ไพโรจน์  โล่ห์สุนทร  อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานภายนอก ที่มาจัดนิทรรศการ ร่วมงานวันเด... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 21 - 26 ทั้งหมด 26


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา