โลโก้เว็บไซต์ โครงการประกวดกระทิงแดงยูโปรเจคปี-3 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 Tags : โครงการประกวดกระทิงแดงยูโปรเจคปี-3

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการคลินิกเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา
พฤหัสบดี 7 พฤษภาคม 2563 / ข่าวรับสมัครงาน

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการคลินิกเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (ในวัน และเวลาราชการ) ภาคเช้าเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 ถึงเวลา 16.30 น. ณ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)         สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมช... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2563
ศุกร์ 10 พฤษภาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์หรือบุคคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ขั้นตอนการเสนอโครงการ แจ้งความประสงค์ที่จะดำเนินงานโครงการ โดยส่งชื่อโครงการและงบประมาณ มายังผู้ประสานงาน ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 การเขียนโครงการเป็นไป (ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด):  เขียนให้กระชับชัดเจน และเข้าใจกระบวนการดำเนินโครงการ ส่... >> อ่านต่อ


ติดตามผลการดำเนินงานโครงการยกระดับฯ 2561 กลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้านเสด็จ
อังคาร 26 มิถุนายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดโครงการติดตามผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง กล่าวต้อนรับ ผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.อภิรักษ์ เพียรมงคล ดร.อรุณี ยศบุตร และบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โดยมี ผศ.พงศกร สุรินทร์ หัวหน้าโครงการ และคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการและ ร่วมตรวจเยี่ยมพื้... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบ 3/2559
จันทร์ 4 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

       2 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบ 3/2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน และระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี จำนวนกว่า 70 คน เข้ารับการสอบสัมภาษณ์       ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ สุยะ >> อ่านต่อ


การจัดการจัดสัมมนาเชิงวิชาการ “เส้นทาง R3A เส้นทางโลจิสติกส์ โอกาสทางการค้าของประเทศไทย”
พฤหัสบดี 21 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ ๔ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ “เส้นทาง R3Aเส้นทางโลจิสติกส์ โอกาสทางการค้าของประเทศไทย” ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน    การสัมมนาดังกล่าว  จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ ความส... >> อ่านต่อ


เตรียมเฮรอบ 2 กับโครงการกระทิงแดง U-Project ปี 3 มทร.ล้านนา ลำปาง ผ่านเข้ารอบ ๑ ใน ๕ ประเภทสาขาเกษตรกรรม หลังจาก U-Project 2 คว้ารางวัลชนะเลิศ สาขาการศึกษามาแล้ว
พุธ 3 กุมภาพันธ์ 2559 / ข่าวกิจกรรม

    อาจารย์ ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา อาจารย์สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า จากเว็ปไซต์ http://ktd-uproject.com/news/httpwwwktd-uprojectcom โครงการกระทิงแดง U-Project ปี 3 ได้เฟ้นหาทีมงานคุณภาพ จากหน่วยงานสถานศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศที่ส่งโครงการดี ๆ เข้าร่วมประกวด เพื่อเข้าร่วมโครงการ พร้อมประกาศรายชื่อ 20 โครงการที่ผ่านเข้ารอบ โดยแต่ละโครงการมีแนวคิดสร้างสรร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ผ่านเข้ารอบ 1 ใน 5 สาขาเกษตรกรรม โครงการประกวดกระทิงแดงยูโปรเจคปี 3
จันทร์ 1 กุมภาพันธ์ 2559 / ข่าวกิจกรรม

    โครงการเกษตรน้ำน้อย เพื่อช่วยเกษตรกรสู้ภัยแล้ง สร้างวิถีเกษตรให้ยั่งยืน ผลงานนักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลล้านนา ลำปาง ผ่านเข้ารอบ 1 ใน 5 สาขาเกษตรกรรม โครงการประกวดกระทิงแดงยูโปรเจคปี 3  ประกาศผลผ่านเวปไซต์ http://ktd-uproject.com/news/httpwwwktd-uprojectcom เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559    ดร.สุพล  ใจวงศ... >> อ่านต่อ


องค์การนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประกวด Rmutl Music Award 2015 และ Rmutl Mr Miss and lady boy 2015 เฟ้นหาตัวแทนเข้าแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32
พฤหัสบดี 21 มกราคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

    องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมประกวด Rmutl Music Award 2015 และ Rmutl Mr Miss and lady boy 2015 ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เพื่อคัดเลือกวงดนตรีและนักศึกษาที่มีความสามารถ บุคลิกดี มีความมั่นใจ  เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมแข่งขันในงานกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 “สุวรรณภูมิเ... >> อ่านต่อ


อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการปรุงอาหารจากไก่พื้นเมือง
อาทิตย์ 17 มกราคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

    ด้วยกรมปศุสัตว์ร่วมกับจังหวัดลำปาง และสภาเกษตรแห่งชาติ ได้จัดงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 3 และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการปรุงอาหารจากไก่พื้นเมืองวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. ในงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 ณ องค... >> อ่านต่อ


ราชมงคลลำปางจัดประชุมการจัดการแข่งขันและแบ่งสายการแข่งขันกีฬา มทร.ล้านนา ครั้งที่ 32
พุธ 9 ธันวาคม 2558 / ข่าวกิจกรรม

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประชุมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 32  ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา    สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ได้จับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬา โดยมีคณะกรรมการและผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาทุกพื้นที่เข้าร่วม >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 11


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา